... / ... / ... / Uw dokter / Drs. K.P. Wolffenbuttel

Drs. K.P. Wolffenbuttel

Kinderuroloog.

Dr. Katja P. Wolffenbuttel 

Mijn naam is Katja Wolffenbuttel, kinderuroloog sinds 1996. Mijn aandachtsgebied is met name de behandeling van complexe aangeboren afwijkingen van de inwendige en uitwendige geslachtsorganen bij zowel  jongens als meisjes.

Vaak werk ik daarbij samen met andere specialismen zoals kinderartsen en kinderchirurgen. Soms is bij de geboorte niet direct duidelijk of een baby een jongen danwel een meisje is. Vroeger werd dit intersex genoemd, tegenwoordig heet dit Disorders of Sexual Differentiation (DSD). Ik maak deel uit van het multidisciplinaire team dat DSD-kinderen behandelt. Dit team is recentelijk gestart met een landelijk naonderzoek bij DSD-patienten die inmiddels (jong) volwassen zijn. Met de gegevens uit dit onderzoek hopen we de behandeling van DSD-patienten te kunnen verbeteren.

Verder doe ik samen met de afdeling Pathologie onderzoek naar zogenaamde biomarkers om het risico op het ontstaan van kanker in de geslachtsklieren (teelbal en eierstok) bij zowel DSD-patienten als jongens met niet ingedaalde testikels nauwkeuriger te kunnen bepalen.

Gespecialiseerd in: hypospadiecorrecties en operaties aan in- en uitwendige geslachtsorganen bij jongens en meisjes.

Bereikbaarheid: