... / ... / ... / ... / Sub-pelviene stenose / Wat is sub-pelviene stenose?

Wat is sub-pelviene stenose?

Een sub-pelviene stenose bij kinderen is een meestal aangeboren vernauwing van de nierbekken-uitgang (zie tekening). Deze vernauwing komt bij ongeveer 1 op de 800 kinderen voor. Door de vernauwing is het nierbekken uitgezet en is het nierweefsel vaak dunner dan normaal. Hierbij kan de werking van de aangedane nier slechter zijn dan de normale nier.

Klachten
Een sub-pelviene stenose kan pijnklachten geven. Deze pijn wordt meestal veroorzaakt door een hoge druk in het nierbekken. Bij infectie van de urine in de nier kan er naast pijn ook koorts optreden. Een ernstige infectie kan de patiënt ook zeer ziek maken. Zelden ontstaan er nierstenen in het nierbekken, dan kan er naast pijn ook bloed in de urine te zien zijn. Soms geeft de sub-pelviene stenose geen klachten.

Diagnostische onderzoeken
Deze nierafwijking wordt meestal ontdekt bij de ongeboren baby tijdens een zwangerschapsecho. Ook bij klachten (bijvoorbeeld pijn of koorts) na de geboorte kan een echo-onderzoek deze afwijking ontdekken. Een nier-scan (hierbij wordt een ongevaarlijk radio-actief stofje in het het bloed gebracht en via de nieren in de urine uitgescheiden) toont aan of er een echte vernauwing is van de nierbekken-uitgang. De nier-scan laat ook zien hoe de werking van de aangedane nier is. Soms laat de kinderuroloog ook een cystogram (= röntgenfoto van de blaas) maken om te zien of er een andere oorzaak is voor de uitzetting van het nierbekken.

Behandeling
Bij ongeveer 20% van de kinderen met deze nierafwijking zorgt de vernauwing voor een ernstige uitzetting van het nierbekken en/of een verminderde werking van de nier en/of klachten. In dat geval wordt een operatie voorgesteld (zie ‘open operatie’ en ‘laparoscopische(kijk)-operatie’). Bij de andere kinderen is er (nog) geen reden om te opereren. Dan blijft het kind vaak een paar jaar onder controle bij de kinderuroloog of kinderarts.