... / ... / ... / ... / Spina bifida / Spina bifida-meningomyelocele (Open ruggetje)

Spina bifida-meningomyelocele (Open ruggetje)

Wat is een Open ruggetje?

Spina bifida is een aanlegstoornis van veelal het onderste deel van het ruggenmerg, wervels, vliezen rond het ruggenmerg en huid. Het is  een zogenaamd neuraalbuisdefect.
Spina bifida heeft gevolgen voor de functie van de urineblaas  en de werking van de sluitspieren. Soms treedt er continu urineverlies op omdat de spieren slap verlamd zijn, soms is er sprake van blaasontledigingsstoornissen omdat de sluitspieren spastisch zijn en niet kunnen ontspannen.
Zonder behandeling treden er in vele gevallen urineweginfecties op die op hun beurt weer kunnen leiden tot nierschade.

Link: Informatie over spina bifida op de internetpagina van het Erasmus MC-Sophia

Na de geboorte?

Na de geboorte wordt meestal het open ruggetje gesloten door de neurochirurg. Ook wordt vaak een hersendrain geplaatst. Om vroeg optredende schade aan de nieren te voorkomen, wordt zo snel mogelijk de blaas regelmatig met een kleine catheter leeggehaald ( intermitterende catheterisatie). Ook worden er medicijnen gegeven om een overactieve, spastische blaas te behandelen en medicijnen die infectie moeten voorkomen. In de eerste jaren wordt regelmatig echografisch onderzoek van de nieren gedaan en wordt ook regelmatig een zogenaamde blaasdrukmeting gedaan (VUDO: video-urodynamisch onderzoek) gedaan om de werking van de blaasspier en kringspier te vervolgen.

Als het kind ouder wordt
Als het kind met spina bifida ouder wordt, kan onderzocht worden hoe het kind zindelijk kan worden en zonder luiers kan. Vaak zijn dan operatieve ingrepen nodig zoals een blaasvergroting, een operatie om de blaasuitgang te vernauwen of het aanleggen van een catheteriseerbaar stoma (appendicovesicostomie of Mitrofanoff). Aangezien het catheteriseren van de blaas vrijwel altijd nodig zal blijven, kan bij deze laatste operatie een klein catheteriseerbaar kanaal worden gemaakt lopend van de navel tot aan de blaas, zodat de blaas zittend in een rolstoel toch gemakkelijk te ledigen is.
Nadat het kind volwassen is geworden, blijven controles wel nodig. Om deze reden is er ook een adolescentenspreekuur in de Centrumlocatie van het Erasmus MC, waarbij een van de kinderurologen de zorg voortzet.