... / ... / ... / Aandoeningen / Laparoscopische nieroperatie

Laparoscopische nieroperatie

Bij ongeveer 20% van de kinderen met een sub-pelviene stenose zorgt de vernauwing voor een ernstige uitzetting van het nierbekken en/of een verminderde werking van de nier en/of klachten. In dat geval wordt een operatie voorgesteld. Bij kinderen vanaf 3 jaar wordt meestal een laparoscopische (‘kijk’-) operatie gedaan. Hierbij worden 3 kleine sneetjes in de buik gemaakt waardoorheen geopereerd wordt met behulp van een camera-buisje en 2 instrumentjes. De kinderuroloog verwijdert het vernauwde deel en maakt op een speciale manier een nieuwe uitgang van het nierbekken (zie tekening).


Tijdens de operatie plaatst de kinderuroloog ook een buisje (met een krul onder en boven; zie foto’s) in de nier, de urine-leider en de blaas. Dit buisje voorkomt dat urine vanuit de nier zich ophoopt in het nierbekken. De urine gaat nu direct naar de blaas. Daardoor zorgt dit buisje ervoor dat er geen lekje ontstaat in de nieuwe uitgang van het nierbekken.

Na de laparoscopische operatie hestellen de patiënten zeer snel en kunnen bijna altijd de volgende dag weer naar huis. De patiënt komt na ongeveer 3 weken terug om het buisje te laten verwijderen. Dit gebeurt door een kleine camera in te brengen door de plasbuis naar de blaas. Het buisje wordt via deze weg weer verwijderd tijdens een zeer korte narcose. Als de patiënt na de operatie goed wakker is kan hij/zij dezelfde dag met ouder(s) weer naar huis.

Na ontslag uit het ziekenhuis is de eerste controle op de polikliniek meestal 3 maanden na de operatie. Bij deze controle wordt een echo-onderzoek gedaan. Dit onderzoek laat zien of de uitzetting van het nierbekken verbeterd is door de operatie. Een tijd later zal nog een nieuwe nier-scan gedaan worden om te controleren of de nieuwe nierbekkenuitgang goed werkt. Vrijwel altijd laten deze onderzoeken zien dat de operatie goed geslaagd is en kunnen de controles bij de kinderuroloog worden gestopt.

Videobeelden van de laparoscopische operatie:

video_url

Video: laparo

Download video lapara