... / ... / ... / ... / Continent katheteriseerbaar stoma / Continent katheteriseerbaar stoma

Continent katheteriseerbaar stoma

appendicovesicostomie volgens Mitrofanoff

Wanneer de urineblaas zich niet goed kan ledigen , moet uw kind regelmatig gekatheteriseerd worden.  Dit komt met name voor bij kinderen met spina bifida, maar kan ook bij andere aandoeningen van de urinewegen voorkomen. Meestal gaat het katheteriseren  via de plasbuis. Wanneer de plasbuis niet goed te gebruiken is, zoals b.v.  door pijn of in geval van rolstoel gebonden zijn, kan een  continent stoma een oplossing zijn.

Een stoma is een algemeen woord voor een niet-natuurlijke opening in het lichaam. In geval van een stoma in de urinewegen hebben we het over een urostoma. We onderscheiden dan niet-continente stoma’s, waarbij de urine wordt opgevangen in een stomazak, en een continent stoma, waarbij in principe geen opvangmateriaal nodig is. De blaas wordt via de stoma geledigd door middel van regelmatige(4-6 keer per dag) katheterisatie.

In geval van een AppendicoVesicoStomie (afgekort AVS) wordt de blinde darm (appendix) gebruikt als katheteriseerbare verbinding van de huid naar de blaas . De blinde darm wordt losgemaakt van de dikke darm en  in de blaas gehecht. Bij het inhechten in de blaas wordt  ervoor gezorgd dat de blinde darm schuin door de blaaswand loopt om te voorkomen dat het stoma lekt. De andere kant van de blinde darm wordt als stoma in de huid gezet. Dat stoma kan bv. in de rechter onderbuik geplaatst worden, maar bij rolstoel gebonden kinderen is de navel  vaak een betere plaats.

Rolstoel_catheter

 

Deze operatie wordt indien nodig  gecombineerd met een blaasvergrotende operatie en/of een operatie waarbij de blaasuitgang wordt vernauwd.

Indien uw kind geen bruikbare blinde darm heeft, of deze in een eerder stadium is verwijderd, kan ook van een klein stukje dunne darm een katheriseerbaar buisje worden gemaakt (een zgn. Montiprocedure). De blinde darm is echter het meest geschikt voor katheterisatie.

Kinderen met een continent katheteriseerbaar stoma kunnen zelf leren katheteriseren vanaf de leeftijd van 6-8 jaar

De operatie gebeurt onder algehele anesthesie. Speciale voorbereiding is meestal niet nodig. Een enkele maal moeten de darmen tevoren worden schoongemaakt met een klysma.  Tijdens de operatie wordt een katheter in de blinde darm gelegd, die 4-6 weken zal blijven zitten. De katheter zorgt ervoor dat de blinde darm goed kan vergroeien met de blaas en de huid. Pas na de periode van 4-6 weken kan onder leiding van de stomaverpleegkundige begonnen worden met regelmatige (4-6dd) katheterisatie. Soms wordt nog een extra katheter in de blaas gebracht om  de blaas zo nodig te kunnen spoelen.

De opnameduur varieert van 5 tot 10 dagen.

mitrofanoff Urinestoma

Zoals elke ingreep kent de appendicovesicostomie complicaties. Naast algemene complicaties zoals bloeding en infectie, kennen we ook complicaties die pas later optreden, als uw kind alweer thuis is. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat het stoma door littekenvorming te nauw wordt en dat katheterisatie niet meer goed mogelijk is. Vaak is dit te voorkomen door een siliconen plug in te brengen ( een zogenaamde ACE stopper). De ACE stopper maakt het litteken weefsel soepel en blijft in het stoma zitten tussen de katheterisaties door. Een enkele maal moet het littekenweefsel  operatief worden verwijderd en een nieuw stoma gemaakt worden. Ook kan het voorkomen dat het stoma toch urine lekt. Wanneer dit niet met medicijnen is op te lossen is ook hiervoor soms een nieuwe operatie nodig.