... / ... / Patiëntenzorg kinderen / Wat is kinderurologie?

Wat is kinderurologie?

Meer informatie over het specialisme Kinderurologie.

Kinderurologie houdt zich bezig met onderzoek en behandeling van aangeboren maar soms ook verworven afwijkingen van de nieren, urineleider, blaas, plasbuis en geslachtsorganen bij jongens en meisjes. Veel afwijkingen worden al vastgesteld tijdens de zwangerschap door middel van echografie, in andere gevallen worden de afwijkingen vastgesteld direct na de geboorte of naar aanleiding van klachten als urineweginfecties.

Voorbeelden van kinderurologische afwijkingen zijn:

  • hypospadie (uitgang plasbuis te laag bij jongens)
  • niet ingedaalde bal (bal niet in balzak)
  • nierbekkenvernauwing (Sub-pelviene stenose)
  • terugstroom van urine van blaas naar nieren (Vesico-Ureterale Reflux)
  • plasbuisvernauwing (urethrakleppen) 
  • urine-incontinentie
  • blaasfunctiestoornissen, bijvoorbeeld bij spina bifida (open ruggetje)
  • afwijkende geslachtsontwikkeling (Disorder of Sex Development)

De polikliniek kinderurologie bevindt zich op de begane grond van het Erasmus MC- Sophia. Hier werken kinderurologen (urologen gespecialiseerd in afwijkingen bij kinderen), maar ook arts-assistenten in opleiding tot uroloog. Op de polikliniek wordt vaak echografisch onderzoek verricht van de urinewegen en wordt ook vaak de kracht van de urinestraal gemeten bijvoorbeeld bij verdenking op een plasbuisvernauwing.
Ook worden er urodynamische onderzoeken (blaasdrukmetingen) gedaan op verdenking van blaasfunctiestoornissen zoals incontinentie. Daarnaast zijn er een incontinentieverpleegkundige en een kinderbekkenfysiotherapeute aanwezig gespecialiseerd in de behandeling van incontinentie voor urine.
De behandeling kan bestaan uit medicijnen, operatie, training of een combinatie hiervan
Als een operatie noodzakelijk is, kan dit gebeuren in de vorm van een meerdaagse opname. Uw kind wordt dan opgenomen op de afdeling 1 Zuid. Veel operaties kunnen echter  worden gedaan in dagbehandeling. Na behandeling in narcose gaat uw kind dezelfde dag nog naar huis.