... / ... / Wie we zijn / Ervaringscoaches

Ervaringscoaches

Waarom ervaringscoaches?
Als ervaringsdeskundigen met het syndroom van Turner, weten wij hoe het is om met problemen op het gebied van zelfvertrouwen, assertiviteit, overbelasting e.d. geconfronteerd te worden.  Je hoeft ons niets uit te leggen. Als ervaringsdeskundige coaches pakken wij de boodschap snel op. Dit geeft erkenning en werkt motiverend en kan je weer aanzetten tot het formuleren van nieuwe doelen.
Dankzij het CCZW (Centrum Chronisch Ziek en Werk) hebben wij een certificeringstraject doorlopen en hiermee is onze professionaliteit en deskundigheid gewaarborgd.

“De momenten waar ik veel van heb geleerd zijn de momenten waarin we onze ervaringen uitwisselden. Dit gaf bij mij veel herkenning en wederzijds begrip.”

Wat doen wij?
Onze ondersteuning is breed, het kan er als volgt uit zien:
- Individuele gesprekken, in combinatie met online-coaching, om een balans te vinden tussen je beperkingen en je mogelijkheden tot participatie (bijv. opleiding, werk, vrijwilligerswerk).
- Groepsgewijze ondersteuning via onze training ‘zelfmanagement’.
- Een luisterend oor bieden als lotgenoot.
- Hulp bij de communicatie met werkgever, school, uitkeringsinstantie, hulpverleners.
- Hulp bij het formuleren van passende bezigheden/werkzaamheden in de vorm van studie- en/of loopbaanbegeleiding.
- Hulp bij werkgerelateerde problemen (werkdruk, takenpakket, aanpassingen, voorzieningen, mobiliteit, financiën).
- Hulp bij het zicht krijgen op je eigen beïnvloedingsmogelijkheden (vergroten zelfvertrouwen en zelfregie).
- Hulp bij werk zoeken, jezelf profileren bij sollicitaties.


“ Het belangrijkste wat ik geleerd heb is een stuk  zelfvertrouwen. Dit heeft vooral betrekking op het solliciteren. Verder heb ik geleerd hoe ik duidelijk mijn grenzen aan kan geven in mijn werk.”

Interesse?
Op de website van Turnercontact (www.turnercontact.nl) stellen wij onszelf uitgebreid aan jullie voor. Daarbij staat ook vermeld hoe je ons per mail of telefoon kan bereiken. We maken dan op korte termijn een afspraak met je. Dit kan eventueel ook gecombineerd worden met je bezoek aan één van de Turnerpoli’s. We komen dan daar naartoe.
Helen en Wendy zijn contactpersonen voor de poli in Rotterdam, Ynke en Clementine voor Nijmegen.
Wendy en Ynke richten zich vooral op de dames in de puber- of jongvolwassen leeftijd.
Helen en Clementine houden zich met name bezig met de begeleiding van volwassen vrouwen. 
Als je twijfelt wie jou het beste verder kan helpen, neem dan contact op met Helen; zij kan dan samen met jou bekijken welke begeleiding het beste aansluit bij jouw vraag.

Ook belangrijk om te weten:
- je hoeft geen lid te zijn van TCN om van onze dienstverlening gebruik te maken. Dit staat los van de patiëntenvereniging.
- Een eerste gesprek is altijd gratis. Daarna worden verdere kosten in overleg met je coach besproken.


Helen Mijnarends  06-23202370
Clementine van der Vlist 06-28150315
Wendy van Kuijen  06-14921782
Ynke Brouwer   06-34627775

eravringscoaches