... / ... / Contact en informatie / Informatie voor verwijzers

Informatie voor verwijzers

Voor de juiste afhandeling van de verwijzing, verzoeken wij u vriendelijk de volgende gegevens van de door u te verwijzen patiënt aan te leveren:

Gegevens verwijzer:

Naam verwijzer

Gegevens verzwijdende instantie ( telefoon - en faxnummer)

Gegevens patiënte:

Naam

Geboortedatum

Adres

Telefoonnummer

Eventueel e-mailadres

Wilt u voor een volledige en snelle afhandeling van de verwijzing de volgende gegevens bij ons aanleveren:

- Brieven

- Laboratoriumgegevens ( bloed en klinisch genetica)

- Radiologiosche onderzoek ( beeld en verslag)

    * Echo's

    * Ct-scan

    * MRI scan

    * Verslag gehoortest

Gegevens kunt u versturen aan:

Erasmus MC

T.a.v. Turnerpolikliniek - kamer ba 285

Postbus 2040

3000 CA Rotterdam

Tel: 010 - 7034836

Fax: 010- 7034749

Email: turnerpoli@erasmusmc.nl