... / ... / ... / Polikliniekbezoek / Volwassenpoli turnerpolikliniek

Volwassenpoli turnerpolikliniek

Multidisciplinaire polikliniek
Als u de Turnerpolikliniek voor het eerst bezoekt, heeft u altijd op eerste afspraak op de Turnerpolikliniek een afspraak met de gynaecoloog, de  Internist-endocrinoloog, de verpleegkundige en de fysiotherapeut.

De voorbereiding

Vragenlijsten
U krijgt ongeveer 6 weken voor de bespreking van het turnerteam  via de email een link toegestuurd met het verzoek om de desbetreffende vragenlijsten in te vullen. Als het niet mogelijk is om de vragenlijst via de email te versturen dan krijgt u deze vragenlijsten per post toegestuurd.


Bloedprikken
BIj elke bezoek aan de turnerpolikliniek vindt er bloedonderzoek plaats. Het bloedonderzoek dient nuchter plaats te vinden. Nuchter wil zeggen dat u tot 4 uur voor de bloedafname niet mag eten en drinken.


De polikliniek
Voor dat u gezien wordt door de gynaecoloog en de internist ziet u een verpleegkundige of een polikliniekassistente. Hij of zij legt de gang van zaken aan u uit en zal uw lengte, gewicht, buikomvang en bloeddruk meten. Verder krijgt u de informatiemap “Leven met Turner”, als u die nog niet in uw bezit heeft.
De gynaecoloog stelt u een aantal vragen. Denk hierbij aan vragen over uw menstruatie, pilgebruik, eventuele kinderwens of seksuele problemen. Hij of zij kan ook, als dat nodig is, gynaecologisch en/of echoscopisch onderzoek bij u verrichten.

De internist-endocrinoloog bespreekt met u de bloeduitslagen, stelt vragen met betrekking tot medicatiegebruik, lichamelijke klachten en doet zo nodig lichamelijk onderzoek. Hij/zij spreekt ook verder met u af welke vervolgonderzoeken er eventueel moeten plaatsvinden.
Na het gesprek met de specialisten legt de verpleegkundige en/of de polikliniekassistente u het een en ander uit over de vervolgafspraken.

Vervolgafspraken
Na uw eerste bezoek aan de Turner polikliniek, komt u in na een jaar weer voor controle op de Turnerpolikliniek. Dan zal opnieuw bloedonderzoek plaatsvinden en wordt er weer een link via de email naar u toe gestuurd om vragenlijsten in te vullen.  Aanvullende onderzoeken zoals röntgenfoto’s, echo, botdichtheidsmeting, consult bij de cardioloog, KNO-arts en oogarts zullen worden ingepland als dit nodig is. Als alle uitslagen bekend zijn van de onderzoeken en de vragenlijsten worden deze uitslagen besproken in het Turnerteam. Naar aanleiding van de uitslagen krijgt u een afspraak toestuurt.