... / ... / ... / Polikliniekbezoek / Turnerpolikliniek voor kinderen

Turnerpolikliniek voor kinderen

Als u samen met uw kind de Turnerpolikliniek bezoekt, heeft u altijd een afspraak met de kinderarts-endocrinoloog. Als dat nodig is, wordt uw kind ook gezien door een van de andere specialisten, bijvoorbeeld de KNO-arts of kindercardioloog.

Als uw  kind zit in groep 2 of gaat binnenkort naar groep 2 dan bieden we naast de afspraak met de kinderarts ook afspraken met de kinderfysiotherapeut en kinderpsycholoog aan .De kinderfysiotherapeut onderzoekt de motorische ontwikkeling, de kinderpsycholoog de psychologische ontwikkeling. Deze onderzoeken worden aangeboden omdat kinderen met het syndroom van Turner vaker dan andere kinderen zich wat trager motorisch ontwikkelen en wat vaker moeite hebben met de fijne motoriek. Sommige kinderen met het syndroom van  Turner hebben meer moeite met leren op school of vinden bepaalde vakken, bijvoorbeeld rekenen, erg lastig. Door de motorische en psychologische ontwikkeling op jonge leeftijd te onderzoeken kunnen we advies gegeven en uw kind helpen een goede start te maken met leren.

Als uw kind 11 jaar is, wordt het onderzoek herhaald om advies te geven bij het zoeken naar een geschikte school in het voortgezet onderwijs, en zodat u inzicht heeft wat sterke punten zijn op het gebied van leren en motoriek en wat punten zijn om speciale aandacht voor te hebben.

Meer informatie leest u in de folder: Turnerpolikliniek voor kinderen in de leeftijd van 5 jaar