... / ... / ... / Meer over Turner / Syndroom van Turner en seksualiteit

Syndroom van Turner en seksualiteit

Heeft het syndroom van Turner invloed op seksualiteit?
Er is niet zo veel onderzoek gedaan naar seksualiteit bij vrouwen met het syndroom van Turner. We weten dus nog niet zoveel. We zien dat vrouwen met het syndroom van Turner vaak iets later starten met relaties en seks. Ook hebben zij minder verschillende partners dan andere meisjes. En er komen meer seksuele problemen voor. Deze problemen zijn vooral: minder zin in seks, minder vaak seks, minder tevreden over seksualiteit.

Welke andere factoren spelen een rol bij seksualiteit?
Voor ons allemaal geldt dat seksualiteit beïnvloed wordt door veel verschillende zaken. Dit kunnen medische zaken zijn, maar ook psychologische. Of dingen die met uw relatie te maken hebben of juist met hoe u over seks denkt. Het syndroom van Turner is vaak maar 1 stukje van de puzzel. Factoren die met het syndroom van Turner te maken hebben zijn: hormonen, verlaatte puberteit, lichaamsbeeld, zelfvertrouwen, psychische gezondheid, sociale contacten, lichamelijke gezondheid en vruchtbaarheidsproblemen.

Is er hulp als ik vragen of klachten heb?
Ja. De seksuoloog kan u helpen bij het verbeteren van de klachten of beantwoorden van uw vragen. Afhankelijk van welke factoren er mee spelen zal de seksuoloog u zo goed mogelijk adviseren. Niet alle factoren kunnen veranderen, maar het is wel vaak mogelijk om dingen anders aan te leren pakken waardoor klachten verbeteren. Ook helpt het vaak als u antwoorden op uw vragen heeft. Dat neemt onzekerheid weg.

Wat doet een seksuoloog?
Een seksuoloog is een psycholoog of arts die gespecialiseerd is in seksualiteit en seksuele moeilijkheden. Belangrijk is dat de seksuoloog geregistreerd is bij de Nederlandse Wetenschappelijke Vereniging voor Seksuologie (NVVS). Dan weet u zeker dat de seksuoloog deskundig is.
Een seksuoloog kan goed met u bepalen welke factoren een rol spelen bij uw klacht of vraag. Daar is de seksuoloog speciaal op getraind. De seksuoloog maakt met u een brede analyse. Op basis van deze analyse bepaalt u samen met de seksuoloog wat het meest geschikt lijkt. Soms is 1 consult genoeg. Dan zijn uw vragen beantwoord en kunt u verder.
Soms is er meer nodig. Vaak zijn er meerdere factoren die een rol spelen bij een klacht. Er kan bijvoorbeeld een combinatie zijn van medische en psychologisch factoren. Het komt maar zelden voor dat een seksuele klacht alleen medisch is. Afhankelijk van deze combinatie van factoren wordt een behandelplan opgesteld. Dit plan bestaat meestal ook uit meerdere factoren. Stapsgewijs wordt gewerkt aan verandering. Vaak wordt er samengewerkt, bijvoorbeeld met de gynaecoloog. In de meeste gevallen is verandering of verbetering haalbaar. Belangrijk is wel dat u samen met de seksuoloog het eens bent over het behandelplan en gemotiveerd bent om zelf aan de slag te gaan. In de meeste gevallen is er geen medicijn dat alles oplost, dus zult u zelf stappen moeten zetten.

Kan ik in het Erasmus MC naar de seksuoloog?
Ja, dat kan.
De seksuoloog in het Erasmus MC is gespecialiseerd in seksuele problematiek in combinatie met medische aandoeningen, gebruik van medicatie of een medische behandeling. Ook als er medisch geen mogelijkheden zijn om uw seksuele klachten te verbeteren, kan de seksuoloog vaak veel voor u betekenen.

Wie kan mij verwijzen naar de seksuoloog in het Erasmus MC?
Een medisch specialist van het Turnerteam kan u verwijzen via een intercollegiaal consult (ICC). U wordt dan opgeroepen voor een eerste afspraak van 60 min.

De medisch specialist kan de ICC sturen naar:
-per (interne) post: Erasmus MC Voortplantingscentrum, kamer Ba285,  Postbus 2040 3000 CA Rotterdam
-per e-mail: voortplantingscentrum@erasmusmc.nl
-per fax: 010-7034749
Belangrijk: vermeld seksuologie op de ICC en geef een korte samenvatting van klacht en voorgeschiedenis.

De huisarts of een andere behandelaar kan u niet verwijzen. U moet altijd eerst langs een medisch specialist als u daar nog niet geweest bent.

Wanneer kan ik niet terecht bij de seksuoloog in het Erasmus MC?
U kunt niet bij de seksuoloog in het Erasmus MC terecht als er sprake is van:
- Psychologische of psychiatrische problematiek, bijvoorbeeld angst, depressie of persoonlijkheidsstoornis, die eerst behandeld moeten worden
- Relationele problematiek die op de voorgrond ligt
- Onverwerkt seksueel misbruik of onverwerkte andere trauma’s
In deze gevallen kan uw medisch specialist overleggen met de seksuoloog voor een advies over een verwijzing naar elders. Afhankelijk van de klachten zal dit zijn in de GGZ of in de eerstelijns.
Soms worden deze zaken pas bekend tijdens een uitgebreide analyse door de seksuoloog. Ook dan zal de seksuoloog u adviseren welke behandeling beter voor u geschikt is.
Seksualiteit bij het syndroom van Turner