Contracten & IP

Informatie over onze werkzaamheden met betrekking tot contracten en IP

Het juridische team heeft uitgebreide ervaring met alle aspecten met betrekking tot bescherming van Intellectueel Eigendom (IE) en het proces van valorisatie.

We kunnen u helpen met een veelheid aan verschillende juridische documenten, zoals CDA’s (geheimhoudingsovereenkomsten), MTA’s (om materiaal uit te kunnen wisselen), Consultancy Agreements (als u als externe consultant wordt ingehuurd), Research Agreements (wanneer u of uw afdeling voor derden onderzoek uitvoert), Investigator Initiated (clinical) Study Agreements (wanneer u zelf een klinische studie wilt initiëren), Sponsor Agreements (wanneer een derde uw onderzoek wil sponsoren), Grant Agreements (wanneer u een grant hebt toegewezen gekregen), Consortium Agreements (wanneer u in een consortium samenwerkt), en License Agreements (wanneer u een derde toegang tot uw vinding wilt geven).

Ons team kan u adviseren hoe om te gaan met verzoeken vanuit de industrie met betrekking tot het gebruik van uw onderzoeksresultaten. Wij zetten ons in om een faire deal uit te onderhandelen voor verdere samenwerking of voor het door u geïnitieerd klinisch onderzoek.

Indien u een vraag heeft over IP of een ander onderzoek gerelateerd contract, stuur dan uw vraag tezamen met de relevante documenten via onze Service Portal, zodat we contact met u kunnen opnemen.

Wij stellen het op prijs wanneer de diensten van onze juristen alleen gevraagd worden voor projecten waarvan zeker is dat deze daadwerkelijk zullen worden uitgevoerd (waarbij o.a. het budget al is goedgekeurd). Vanzelfsprekend kan ook assistentie worden gevraagd bij het opstellen of beoordelen van overeenkomsten indien het door de betrokken autoriteiten verplicht is gesteld om een contract (bijvoorbeeld een consortium agreement tussen de betrokken partijen) bij een subsidieaanvraag toe te voegen.

Ondertekening van finale versie van overeenkomsten door Raad van Bestuur of afdelingshoofden:

Contracten of Grant aanvragen met betrekking tot onderzoeksprojecten die ter ondertekening dienen te worden aangeboden aan de Raad van Bestuur of Afdelingshoofden, kunnen geprint bij het TTO worden aangeleverd. Door de enorme hoeveelheid contracten die wij behandelen kunnen wij niet zorgen voor het printen van de contracten ten behoeve van de afdelingen. Bij het contract dient EEN PRINT VAN het Handtekeningprocedure formulier (versie RvB) (versie afd. hoofd) te worden gevoegd, volledig ingevuld en ondertekend door de betrokken functionarissen. Na ontvangst van bovengenoemde stukken is het contract meestal binnen 48 uur getekend.