... / ... / Onze diensten / Valorisatie & Business Development

Valorisatie & Business Development

Het Business Development team is uw eerste contactpunt wanneer u de verschillende mogelijkheden wilt verkennen hoe uw vinding uitgelicentiëerd of anderszins naar de markt gebracht kan worden. Het kan zijn dat:

  • uw “vinding” door de industrie ontdekt is en zij het verder willen ontwikkelen, of
  • de industrie uw kennis of expertise wil inhuren, of
  • u een bedrijf wil starten, of
  • u in het algemeen over business mogelijkheden van gedachten wilt wisselen.

Vergeet niet: zelfs het meest onwaarschijnlijke idee kan een waardevolle nieuwe “vinding” blijken waarmee nieuwe wegen worden geopend. Dus, wees welkom om uw idee met ons te delen (maar wacht niet te lang!)

Onze Business Development professionals hebben verschillende wetenschappelijke en economische achtergronden en zullen ruim de tijd nemen om uw “vinding” te doorgronen, de mogelijkheid te onderzoeken om uw “vinding “ te beschermen, de markt te analyseren, en u te adviseren over een tijdpad.
Op een later moment zullen zij het hele proces van uitlicentiëren of co-development met een derde begeleiden.
Daarnaast heeft het Business Development team voldoende ervaring met spin-off bedrijven en is de kennis aanwezig om u tevens van dienst te zijn met juridische, financiële en administratieve aangelegenheden.

Ook voor valorisatie van een zorginnovatie kunt u bij TTO terecht voor begeleiding.
Zorginnovaties kunnen van alles zijn, zolang die innovaties bijdragen aan een hogere kwaliteit van zorg, of efficiëntere zorg en/of kostenbesparing.

Het Erasmus MC is betrokken bij vele klinische studies (door de onderzoeker geïnitieerd of gevraagd door het bedrijf). Als er een Investigator Initiated Study is opgezet, kan ons Business Development team u helpen om een realistische prijs te bepalen. Het bepalen van de kosten van het uitvoeren van de clinical trial en het bepalen van de 'eerlijke waarde' voor de gegevens die uit de klinische studie komen vraagt zorgvuldige evaluatie, marktonderzoek en een grondige financïele schatting. Ons ervaren team van business developers kan u assisteren met deze aspecten en namens u direct onderhandelen om een eerlijke compensatie te verkrijgen.