Onze Diensten

Wij assisteren wetenschappers en andere werknemers van het Erasmus MC bij contacten met de industrie (en andere derden)  met name gericht op samenwerkingsrelaties die betrekking hebben op wetenschappelijk onderzoek, adviesfuncties,  de valorisatie van kennis en uitvindingen van het Erasmus MC en meer in het algemeen alle vragen met betrekking tot intellectuele eigendom en de beleidsstukken die te vinden zijn op onze intranetsite [link]. Onze afdeling beheert de octrooiportefeuille van het Erasmus MC en ons team kan u adviseren over alle aspecten van Intellectueel Eigendom (IE), met inbegrip van de behandeling van eventuele conflicten hieromtrent.

 

Daarnaast kunnen we u samen met andere afdelingen informatie en ondersteuning bieden op het terrein van Grants en Subsidies.