Over TTO

‘Kennisvalorisatie is het proces van waardecreatie uit kennis, door kennis geschikt en/of beschikbaar te maken voor economische en/of maatschappelijke benutting en te vertalen in concurrerende producten, diensten, processen en nieuwe bedrijvigheid’.
(Interdepartementale Programmadirectie Kennis en Innovatie, 2009)

Erasmus MC’s TTO biedt ondersteuning aan Erasmus MC onderzoekers en clinici op alle gebieden zoals beschreven in de Missie Statement:
Om het maximale uit uw vindingen te halen, heeft TTO de volgende goed geëquipeerde secties:

  • Valorisation & Business Development,
  • Contracts & IP,
  • Daarnaast bieden we (samen met anderen) ook informatie en ondersteuning op het gebied van Grants & Subsidies.

Vindingen hoeven niet beperkt te blijven tot een biologische, medische of diagnostische uitvinding of toepassing, maar kunnen ook innovaties in de zorg zijn.
Erasmus MC is geen ondernemer, maar door onze nauwe samenwerking met Erasmus MC Holding kunnen we ook ondersteuning bieden bij alle aspecten van het opzetten van een bedrijf en u helpen bij het vinden van de juiste locatie in de Incubator die is gelokaliseerd in de Rotterdam Science Tower.

In samenwerking met gelieerde instituten kunnen we u ook helpen om professionele ondernemers of investeringen te vinden die uw idee naar de markt kunnen brengen.