Cardiothoracale chirurgie

Cardiothoracale chirurgie

 
Binnen de kliniek cardiothoracale chirurgie vindt de cardio-thoracale chirurgie in de volle breedte plaats, zowel hartoperaties als ingrepen aan de grote bloedvaten en longen worden uitgevoerd. Ook aangeboren (congenitale) afwijkingen behandelen we operatief, zowel bij kinderen als volwassenen. De kliniek cardiothoracale chirurgie is een centrum voor harttransplantatie, en longtransplantatie. Onderzoek richt zich op prognosticatie, klinische uitkomsten en optimalisering van besluitvorming in cardio-thoracale interventies.