... / ... / Over het Thoraxcentrum / Fondsenwerving

Fondsenwerving

Erasmus MC Thorax Foundation

De Erasmus MC Thorax Foundation zet zich in om een krachtige impuls te geven aan topklinisch onderzoek naar hart-, vaat- en longziekten. Jaarlijks worden de meest kansrijke, patiëntgebonden onderzoeksprojecten geselecteerd waarvoor de foundation werft.

Onderzoeksprojecten die in potentie kunnen leiden tot nieuwe diagnostiek, behandelmethoden en -technieken. Belangrijke bevindingen worden direct vertaald naar de praktijk, om zo nóg meer levens te redden en onnodig lijden te besparen en hebben wereldwijd impact op de patiëntenzorg.

www.thoraxfoundation.com