... / ... / Onderwijsbureau Thoraxcentrum / Minor Cardiologie

Minor Cardiologie

De Minor cardiovasculaire (CV) ziekten is een verdiepende minor die studenten geneeskunde de kans biedt zich verder te bekwamen in het CV ziektedomein. De minor bestaat uit kleinschalig onderwijs dat centraal - voor alle deelnemers aan de CV minor tegelijkertijd - wordt gegeven, en daarnaast uit "stages" op de aan de minor deelnemende afdelingen. Studenten rouleren over deze (sub)afdelingen. Daarnaast is er gelegenheid voor zelfstudie. Het onderwijs neemt ongeveer 10 uur per week in beslag, en wordt door de docenten van de aan de minor deelnemende afdelingen verzorgd. Deelname aan het onderwijs door de studenten is verplicht. Van de aanwezigheid wordt een rooster bijgehouden. De stages bestaan uit het bijwonen van een aantal ingrepen of operaties, contact met patiënten, het meelopen met visites, patiëntbesprekingen en andere praktijkmomenten. De minor wordt afgesloten met een (centraal) tentamen. Daarnaast moeten de studenten een "schriftelijk product" afleveren. Het eindcijfer wordt tevens bepaald door een kort verslag en een presentatie van het schriftelijke product (scriptie). De minor geeft recht op 15 ECTS.

Coördinator: Dr. Isabella Kardys, e-mail: i.kardys@erasmusmc.nl