Informatie over Prof.dr. P.P.T. de Jaegere

deJaegere

Prof dr Peter de Jaegere, bijzonder hoogleraar Interventiecardiologie met bijzondere aandacht voor cathetergebonden klepimplantaties, behaalde zijn artsexamen in 1983 aan de Rijks-Universiteit Gent, Belgie.. Hij volgde zijn vooropleiding Interne Geneeskunde in het St Jans Hospitaal te Brugge, Belgie (1983-1986) en zijn opleiding Cardiologie aan de Vrije Universiteit Brussel (1986-1987) en van 1987-1990 in het Dijkzigt Ziekenhuis, Erasmus Universiteit, Rotterdam (later Erasmus MC). Van 1990-1996, was hij klinisch hoofd van de afdeling Hartcatheterisatie en Interventiecardiologie van het Dijkzigt Ziekenhuis. In 1993 behaalde hij zijn PhD graad met het proefschrift "Clinical and Angiographic Evaluation of Intracoronary Stenting in Humans" Van 1996-2004 was hij werkzaam en hoofd klinisch onderzoek in de afdeling Hartcatheterisatie en Interventiecardiologie van het Academische Ziekenhuis Utrecht (later UMC-U). Vanaf 2004 is hij terug werkzaam in het Erasmus MC Rotterdam waar hij zich in het bijzonder toelegt op de ontwikkeling van nieuwe behandelingen van hartklepaandoeningen, in het bijzonder cathetergebonden behandelingen. Naast zijn werkzaamheden in Rotterdam, treedt hij vaak op als leermeester van cathetergebonden aortaklepimplantaties in het buitenland.