Bestuur Thoraxcentrum

Bestuur Thoraxcentrum

Het Thoraxcentrum wordt geleid door het Bestuur dat is samengesteld uit de afdelingshoofden Cardiologie, Thoraxchirurgie, Longziekten en de themadirecteur:

- Prof.Dr. F. Zijlstra, afdelingshoofd Cardiologie

- Prof.Dr. A.J.J.C. Bogers, afdelingshoofd Thoraxchirurgie

- Prof.Dr. H.C. Hoogsteden, afdelingshoofd Longziekten

- Drs. W. Wiegersma, MBA, Themadirecteur