Algemeen

Poster patient prominent 

Het Thoraxcentrum van het Erasmus MC is opgericht in 1968 en is een
geïntegreerde organisatie van de afdelingen Cardiologie en Cardiothoracale
Chirurgie. Met ingang van 2012 maakt ook de afdeling Longziekten deel uit
van het Thoraxcentrum. Het afdelingshoofd Cardiologie is prof.dr. F.
Zijlstra. Het afdelingshoofd Cardiothoracale Chirurgie is prof.dr.
A.J.J.C. Bogers. Het afdelingshoofd Longziekten is prof.dr.H.C. Hoogsteden.

Het Thoraxcentrum is onderverdeeld in units, waar patientenzorg
verleend wordt en wetenschappelijke units.Daarnaast beschikt het
Thoraxcentrum over de grootste Hartkleppenbank van Europa.

Het Thoraxcentrum wil zich zowel nationaal als internationaal
onderscheiden door een continue bevordering van de kwaliteit van de
patiëntenzorg, wetenschappelijk onderzoek en onderwijs op het gebied van
de cardiologie en cardiothoracale chirurgie. Het Thoraxcentrum staat vaak
aan de wieg van grote vernieuwingen en innovaties.

De afdeling cardiologie houdt zich bezig met onderwijs, wetenschappelijk
onderzoek en de behandeling van hart- en vaatziekten. Op de afdeling
worden patiënten behandeld met alle voorkomende aandoeningen aan het hart,
bijvoorbeeld aangeboren hartafwijkingen, hartklepafwijkingen, hartfalen en
hartinfarcten.
Echocardiografie, interventiecardiologie, electrofysiologie en
harttransplantatie zijn belangrijke speerpunten van de afdeling zowel voor
de behandeling van patiënten als voor wetenschappelijk onderzoek.

Op de afdeling Thoraxchirurgie vinden naast de operaties voor
coronairlijden (bypass-operaties), hartklepafwijkingen en hartoperaties
bij kinderen (congenitale afwijkingen) ook longoperaties plaats. De
afdeling Thoraxchirurgie is één van de twee Nederlandse
harttransplantatiecentra.

De afdeling longziekten heeft als aandachtsgebieden interstitiële
longziekten, pulmonale hypertensie, longtransplantatie, Cystic Fibrosis,
tuberculose, ademhalingsstoornissen tijdens de slaap, longoncologie en
interventie (inclusief de EUS en EBUS). De artsen van de afdeling
longziekten van het Havenziekenhuis en Instituut voor Tropische Ziekten
maken deel uit van de vakgroep.