Informatie over Prof.dr. J.G.J.V. Aerts

Aerts

Joachim Aerts behaalde zijn artsexamen in 1997 aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Al tijdens zijn geneeskunde opleiding voerde hij zijn promotieonderzoek uit wat leidde tot het proefschrift getiteld ‘Mechanical ventilation in patients with COPD’ onder supervisie van promotores Prof. Dr. C. Hilvering en Prof. Dr. J.M. Bogaard (1996). Zijn vooropleiding Interne Geneeskunde volgde hij in het Sint Franciscus Gasthuis in Rotterdam (1997-1999), gevolgd door zijn opleiding Longziekten en Tuberculose in het Erasmus MC Universitair Medisch Centrum Rotterdam, welke hij in 2002 afrondde met als aandachtsgebied thoracale oncologie. Vervolgens werkte hij als longarts achtereenvolgens in het Sint Franciscus Gasthuis Rotterdam (2001-2007) en het Amphia ziekenhuis in Breda (2007-2017).
 
Vanwege zijn sterke focus op wetenschappelijk onderzoek is hij gedurende deze aanstellingen altijd geaffilieerd gebleven aan het Erasmus MC. Zijn voornaamste onderzoeksgebied is immuno-oncologie, waarin hij zowel basaal als klinisch onderzoek leidt, voornamelijk op het gebied van (zeldzame mutaties van) longkanker en asbestkanker (mesothelioom). In 2014 werd hij benoemd tot buitengewoon hoogleraar Pulmonale Oncologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Onder zijn supervisie zijn inmiddels 10 proefschriften succesvol verdedigd en op dit moment wordt er gewerkt aan nog 8 proefschriften. Prof. Aerts is (co)auteur van meer dan 150 artikelen in wetenschappelijke vakbladen.
 
Onder leiding van Prof. Aerts heeft de onderzoeksgroep ‘Thoracic Oncology Research Rotterdam’ van de afdeling Longgeneeskunde een nieuwe vorm van immunotherapie voor patiënten met mesothelioom ontwikkeld. Na jarenlang laboratoriumonderzoek is deze vorm van immunotherapie gepatenteerd en in 2016 succesvol getest in een fase I klinische studie waaraan 9 patiënten deelnamen. In maart 2018 is een ZonMw Parel  aan Prof. Aerts uitgereikt voor dit onderzoek.
 
Op dit moment leidt prof. Aerts een fase III vervolgonderzoek in samenwerking met 8 internationale partners wat door de EU wordt gefinancierd in het Horizon 2020 Research and Innovation Programme. Inmiddels wordt deze vorm van immunotherapie ook onderzocht voor andere ziektebeelden, zoals alvleesklierkanker en abdominaal mesothelioom in samenwerking met de afdeling chirurgie.
 
Daarnaast leidt Prof. Aerts vele andere projecten op het gebied van immuno-oncologie naar o.a. biomarkers voor longkanker en een techniek waarmee voorspeld kan worden of patiënten met longkanker wel of niet zullen reageren op specifieke vormen van immunotherapie. De diverse projecten worden gefinancierd door instanties als KWF en ZonMw en in sommige gevallen door farmaceutische bedrijven.
 
Prof. Aerts is voorzitter van het mesothelioom sub-netwerk binnen het ‘European Reference Network on Rare Respiratory Diseases’ (ERN-Lung). Tevens is hij veelgevraagd spreker op internationale congressen en is hij wetenschappelijk commissielid van diverse vakorganisaties in binnen- en buitenland, zoals de NVALT, EORTC, ASCO, ESMO, IASLC, ETOP, AACR, CIMT en ATS.