Informatie over Prof.dr. H.C. Hoogsteden

  Hoogsteden


Prof. dr. Henk C. Hoogsteden, hoogleraar Longziekten en Tuberculose, behaalde zijn artsexamen in 1980 aan de Rijksuniversiteit te Groningen. Hij volgde zijn vooropleiding Interne Geneeskunde in de Stichting Deventer Ziekenhuizen te Deventer (1981 - 1983), en zijn opleiding Longziekten en Tuberculose (1983 - 1986) in het Dijkzigt Ziekenhuis, Erasmus Universiteit te Rotterdam. Van 1986 tot 1988 volgde hij de opleiding tot intensivist en was gedurende die periode op de Intensive Care / Beademing werkzaam. In 1990 promoveerde hij aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam op een proefschrift getiteld: "Heterogeneity of mononuclear phagocytes in interstitial lung diseases
" (promotoren Prof. dr. C. Hilvering en Prof. dr. R. Benner). Na zijn promotie was hij als staflid werkzaam op de afdeling Longziekten van het Erasmus MC. Hij heeft als bijzonder belangstellingsveld interstitiële longziekten. In 1996 werd hij benoemd tot hoogleraar Longziekten en Tuberculose in het Erasmus MC te Rotterdam. Hij organiseert een aantal nascholingscursussen die jaarlijks worden gegeven op het gebied van interstitiële longziekten. Niet alleen in Rotterdam, maar ook op andere locaties. Hij is actief betrokken bij de Nederlandse Longartsen Vereniging. Onder zijn leiding zijn er een aantal nieuwe activiteiten op de afdeling gestart, waaronder longtransplantatie, pulmonale hypertensie en cystic fibrosis. Op research gebied legt hij zich toe op de immuniteit van de long in het verlengde van zijn promotieonderzoek.