Onderwijsbureau Thoraxcentrum

Het onderwijsbureau van het Thoraxcentrum adviseert en biedt administratieve ondersteuning aan alle docenten van het Thoraxcentrum.

Binnen het Thoraxcentrum wordt door vele medewerkers (o.a. wetenschappelijk onderzoekers, medisch specialisten) onderwijs verzorgd over een breed spectrum aan onderwerpen en doelgroepen. Zo wordt er onderwijs gegeven bij:

Mini Med School voor basisschoolleerlingen van groep 5 tot en met 8
Junior Med School voor enthousiaste 4- en 5 VWO-ers
Erasmus MC Summer School voor middelbare scholieren
Erasmus University College
- Regulier onderwijs in zowel de Bachelor- als de Masterfase van de Erasmus MC opleiding Geneeskunde 
- Regulier onderwijs in zowel de Bachelor- als de Masterfase van de opleiding Klinische Technologie aan de TU Delft, in het kader van de Medical Delta
Erasmus MC Research Masters 
Erasmus MC Graduate School (COEUR, MolMed)
Erasmus Summer Programme (NIHES)
Vereniging Extracurriculair Cardiologie en Thoraxchirurgie Onderwijs Rotterdam (VECTOR)
- Aan AIOs/ ANIOs van de verschillende afdelingen van het Thoraxcentrum
- externe (PhD) cursussen, bijvoorbeeld bij cursussen van de Hartstichting

Alle docenten van het Thoraxcentrum worden geacht hun (deel-) Basis Kwalificatie Onderwijs te behalen. Meer informatie hierover vindt u hier: https://www6.erasmusmc.nl/onderwijsbeleidenadvies/teachtheteach/009BKO1/

Voor vragen of enige vorm van hulp bij onderwijsondersteuning kunt u mailen naar:
onderwijs.thoraxcentrum@erasmusmc.nl


Dr. Shirley Uitte de Willige (coördinator)
Drs. Anne van Puffelen
Mw. Kitty van Helmond