Traumazorgnetwerk

Het Traumacentrum ZWN streeft door samenwerking met ketenpartners naar optimale zorgverlening doordat elke traumapatiënt op het juiste tijdstip door de juiste hulpverlener op de juiste plaats wordt behandeld.

Samen met de ketenpartners is het Traumacentrum Zuid West Nederland verantwoordelijk voor onderlinge afstemming en optimaliseren van zorg voor de traumapatiënt, vanaf de eerste opvang op plaats ongeval tot en met het revalidatieproces. Hiervoor zijn netwerkafspraken gemaakt. 

Traumazorg is ketenzorg. De basis wordt gevormd door 10 schakels die de keten Spoedeisende Medische Hulpverlening (SMH) vormen. Trauma dient breed te worden opgevat, als letsel veroorzaakt door uitwendige factoren, inclusief specifieke risico's zoals chemisch, biologisch en stralingsletsel, hypothermie- en verdrinkingsslachtoffers. Uiteraard is er hierbij ook aandacht voor de psychische component.

 1. Omstanderhulp en alarmering via de 112 meldkamer 
 2. Verplaatsen naar de patiënt(en)
 3. Beoordelen van de patiënt(en)
 4. Verlenen van acute hulp
 5. Vervoer naar een ziekenhuis
 6. Opvang op de Spoedeisende Hulpafdeling (SEH)
 7. Operatie
 8. Intensieve zorg
 9. Verpleging en ontslag
 10. Poliklinische revalidatie

 
De SMH-ketenpartners: 

 • Huisartsen en huisartsenposten
 • MeldKamers Ambulancezorg (MKA )
 • Regionale Ambulance Voorzieningen (RAV)
 • Veiligheidsregio's (brandweer en politie)
 • Spoedeisende Eerste Hulp (SEH) afdelingen
 • Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR)
 • Intramurale specialismen/afdelingen betrokken bij behandeling van traumapatiënten
 • Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD)
 • Fysiotherapeuten
 • Regioziekenhuizen

De groep ernstig meervoudig gewonde patiënten (multitraumapatiënten of polytraumapatiënten) is gebaat bij zo snel mogelijk medisch specialistische zorg, aanvullend op de zorg door onder meer de ambulanceverpleegkundigen. In die gevallen kan een Mobiel Medisch Team (MMT) worden opgeroepen.

ambulancepersoneelib1 ambulancepersoneelib2 ambulancepersoneelib3

Netwerkafspraken
Bij de opvang van een traumapatiënt worden de belangrijkste kenmerken van (het letsel van) de patiënt verzameld (patiëntprofiel). Dit bepaalt de behoefte aan behandeling en daarmee het ziekenhuis waarnaar de patiënt getransporteerd dient te worden. Hiervoor zijn de ziekenhuizen ingedeeld in een level 1, 2 of 3. De criteria zijn vastgesteld door de Nederlandse Vereniging voor Traumachirurgen (zie Traumaprofiel, 2012). 

Om in de pre-hospitale triage de juiste beslissing te nemen voor het vervoeren van patiënten met bepaald letsel naar het juiste ziekenhuis (met de voor deze patiënt meest geschikte opvang- en behandelcapaciteit), is een schema ontwikkeld. Het onderstaande schema is een richtlijn:.

Schema

Er kunnen goede argumenten zijn om een andere keuze te maken.

Bovenstaand is uitgebreid beschreven in de netwerkafspraken.