Traumaregistratie

De landelijke traumaregistratie (LTR) is opgezet om de zorgketen van de traumapatiënten inzichtelijk te maken en daarmee de kwaliteit van deze keten te verbeteren.

Alle traumapatiënten die binnen 48 uur na het trauma gezien zijn op de Spoedeisende Hulp (SEH) worden geïncludeerd in de traumaregistratie. Voorwaarde is dat men via de SEH wordt opgenomen, op de IC, of een verpleegafdeling, eventueel via de OK. Ook patiënten die direct vanaf de SEH worden overgeplaatst naar een ander ziekenhuis of die overlijden op de SEH worden geïncludeerd.

Al langere tijd worden traumagegevens in de regio van het Traumacentrum Zuidwest Nederland (TCZWN) bijgehouden. In 2006 is begonnen met het invoeren in de landelijke database, de Landelijke TraumaRegistratie (LTR). Hiervoor gaan de datamanagers naar de ziekenhuizen toe om de gegevens te verzamelen; van andere ziekenhuizen ontvangt het traumacentrum de complete dataset digitaal via een afgeschermde website. De laatste mogelijkheid, is dat de datamanagers om de gegevens te verzamelen en te completeren op afstand inloggen bij enkele ziekenhuizen. Het aantal geregistreerde traumapatiënten bij de eerste rapportage in 2005, waarbij nog niet alle SEH's deelnamen, was 4270. In 2015 is een dekkingsgraad van bijna 100% bereikt en doen alle onderstaande ziekenhuizen (14) uit de regio Zuidwest Nederland mee. We denken ongeveer 10.000 patiënten in 2014 te registreren.

Aantal geregistreerde Traumapatiënten

De gegevens van de traumapatiënten worden vastgelegd volgens de MTOS+dataset (Major Trauma Outcome Study ) De + staat voor 'plus préhospitale gegevens', zoals wijze van vervoer etc. De MTOS + dataset bestaat uit : préhospitale gegevens, waaronder oorzaak ongeval, aard van het letsel, ambulancetijden etc; klinische gegevens, waaronder operaties, opnametijden etc.; patiëntgegevens, onder andere leeftijd, geslacht en letselgegevens waarbij alle letsels van de patiënt gecodeerd  worden. Per 01-01-2014 is deze MTOS+dataset verder uitgebreid met nog meer variabelen tot de LTR European dataset

De codering van de letsels gebeurt volgens de Abbreviated Injury Scale update 1998 (AIS98) en wordt ingevoerd in een ProMISe database. In de 7-cijferige letselcode zitten de lichaamsregio, het soort letsel en de ernst van het letsel versleuteld. Via een berekening vormen de letsels samen de ISS-code (Injury Severity Score). Bij een ISS-score van 16 of hoger spreekt men van een multitraumapatiënt. Die score kan oplopen tot 75. Hieronder staat het aantal traumapatiënten verdeeld over de verschillende ISS-categorieën van het Erasmus MC ten opzichte van de regio in 2013. 
Traumapatiënten 2013

Vanaf 01-01-2015 hebben de datamanagers landelijk een nieuwere versie van het codeboek in gebruik genomen (2008).

De datamanagers verwerken de gecodeerde gegevens in jaarrapportages op landelijk, regionaal en ziekenhuisniveau. Daarin worden bijvoorbeeld aantallen gepresenteerd van traumaoorzaken, vervoer, IC-opnames, overplaatsingen, operaties.

Daarnaast worden ook individuele verzoeken vanuit de deelnemende ziekenhuizen in behandeling genomen.

De deelnemende ziekenhuizen van de regio Zuidwest Nederland zijn:

 • Admiraal De Ruyter Ziekenhuis
 • Albert Schweitzer Ziekenhuis
 • Beatrix Ziekenhuis
 • Erasmus MC
 • Havenziekenhuis
 • Ikazia Ziekenhuis
 • Maasstad Ziekenhuis incl. Brandwondencentrum Rotterdam
 • Sint Franciscus Gasthuis
 • Spijkenisse Medisch Centrum
 • Zorgsaam Ziekenhuis Zeeuws Vlaanderen
 • Het Oogziekenhuis Rotterdam
 • Van Weel-Bethesda Ziekenhuis
 • Vlietland Ziekenhuis
 • IJssellandziekenhuis
     

Voor meer informatie: dm.tczwn@erasmusmc.nl