Kenniscentrum

Het Traumacentrum Zuid West Nederland is ook een kenniscentrum. Centraal staan het verkrijgen van kennis en het verspreiden ervan onder professionals en belangstellenden.

Hiervoor dienen onder andere onderstaande bijeenkomsten:

Trauma Audit Meeting (TAM)
Het Traumacentrum ZWN organiseert Trauma Audit Meetings. De bijeenkomsten zijn bedoeld om de communicatie tussen de ketenpartners te bevorderen en om elkaars handelen te toetsen. Centraal binnen de TAM staat een casus rond patiënten die zijn aangemeld via 112 en binnengebracht bij de Spoedeisende Hulp (SEH) van het ziekenhuis. Tijdens de meetings komt, naast de organisatie van de zorg voor refereeravondongevalslachtoffers, de kwaliteitsverbetering van het medisch handelen in de SMH-keten naar voren. Tevens komt de rol van en de samenwerking tussen de verschillende ketenpartners aan de orde. Bekijk de agenda voor de eerst volgende TAM in Rotterdam / Zuid Holland Zuid / Zeeland.

Refereeravonden
Een aantal keren per jaar organiseert het Traumacentrum ZWN refereeravonden voor medewerkers van alle hulpverleningsdiensten. Deze avonden hebben een thematisch karakter, bijvoorbeeld concentratie Polytraumapatiënten, SEH stop, etc… Na de presentaties is er ruimte voor discussie. Presentaties van de refereeravonden zijn hieronder te vinden.

Refereeravonden:

6 juni 2018 'Acute verloskunde in regio Zuidwest-Nederland'
 
26 oktober 2016 'Drenkelingen, Duikongevallen en de Dood'

9 juni 2016 "Als dreiging realiteit wordt'

2 december 2015 'Triëren, hoe doen we dat eigenlijk?!' (vooraankondiging)     
 
17 juni 2015 ‘De keten verstopt’