Organisatie

Sinds 2006 verzorgt het Erasmus MC, vanuit haar rol als Traumacentrum voor de regio Zuidwest-Nederland, de organisatie en uitvoering van het ROAZ.

Vanaf 2011 worden deze taken uitgevoerd vanuit het stafbureau Traumacentrum ZWN, waar twee ROAZ-coördinatoren werkzaam zijn. Zij verzorgen de randvoorwaarden, bijeenkomsten en faciliteren en ondersteunen de ketenpartners bij de uitvoering van de ROAZ-taken. Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor vragen en/of opmerkingen over het ROAZ.

ROAZ-coördinator Acute Zorg:
Miriam Ameling
Tel 010 - 703 18 36
m.ameling@erasmusmc.nl

ROAZ-adviseur Acute Zorg:
Yvette van Strien
Tel 010 - 703 18 36
h.vanstrien@erasmusmc.nl


ROAZ-coördinator Opgeschaalde Zorg:
Roel Geene
Tel 010 - 703 16 92
r.geene@erasmusmc.nl

Twee maal per jaar organiseert het stafbureau een bestuurlijk overleg, waaraan de bestuurders van alle ketenpartners deelnemen. De afspraken over het acutezorgaanbod die bij het bestuurlijk overleg gemaakt worden zijn bindend.
Het Dagelijks Bestuur bestaat uit gemandateerde vertegenwoordigers van de deelnemers aan het bestuurlijk overleg. Zij zorgen voor een snelle en adequate behandeling van (actuele) issues die spelen binnen ROAZ-verband en nemen waar mogelijk gemandateerde besluiten.
Daarnaast is er een aantal expertisegroepen, zowel voor de reguliere als de opgeschaalde acute zorg, waarin deze acute zorg door professionals op zorginhoudelijk niveau vormgegeven wordt.
Om de verbinding te maken tussen de expertisegroepen waarin verbetervoorstellen voor de acute zorg worden gedaan en het bestuurlijk overleg, zijn er drie overleggen op veiligheidsregio-niveau in ontwikkeling.

Bij de nadere uitvoering van de taken van het ROAZ wordt onderscheid gemaakt tussen de reguliere acute zorg, en de acute zorg in opgeschaalde situaties (ten tijde van ramp of crisis).

Organogram:

Organogram kl
Klik op het organogram om deze groot weer te geven.

De genoemde structuur en organisatie van het ROAZ ZWN is vastgelegd in het reglement.