... / ... / ROAZ / Beheersorganisatie

Beheersorganisatie

Zorgcontinuïteit is primair de verantwoordelijkheid van de verschillende zorginstellingen / aanbieders, maar ten aanzien van de acute zorg is het belangrijk dat we op momenten van krapte goed met elkaar afstemmen.
Verpleegkundige ROAZ Zuid-west-Holland
Zorgcontinuïteit borgen
Om de zorgcontinuïteit in de regio zo goed mogelijk te borgen, heeft het Regionaal Overleg Acute Zorg Zuid West Nederland (ROAZ ZWN) met de zorgorganisaties uit de regio afgesproken om in geval van crisis zeer nauw met elkaar te gaan samenwerken. Op dat moment wordt de beheersorganisatie regionale zorgcontinuïteit ROAZ ZWN (tijdelijk) opgericht. Deze organisatie bewaakt en borgt de toegankelijkheid en continuïteit van de acute zorg in de regio en bestaat uit een strategisch en een tactisch niveau.

Voor meer informatie:

Beheersplan regionale zorgcontinuïteit ROAZ ZWN 7.1 Handreiking regionale zorgcontinuïteit voor planvormers en instellingen Stroomschema_Overleggen