Samenstelling MMT

Een MMT bestaat uit een medisch specialist (een anesthesioloog of chirurg/traumatoloog), een gespecialiseerde verpleegkundige en een piloot. Het team is opgeleid voor het verlenen van prehospitale spoedeisende medische hulp en heeft ervaring in het werken onder moeilijke omstandigheden. Alle hulpverleners zijn naast hun reguliere opleiding specifiek opgeleid en getraind voor dit werk.

Het MMT is gehuisvest op het helistation op Rotterdam The Haque Airport. Naast een hangar voor de helikopter zijn daar ook werk- en verblijfruimten van de teamleden.

Helicopter Emergency Medical Service (HEMS)
De vluchten van het heli-MMT vallen onder de HEMS. Andere HEMS-vluchten zijn bijvoorbeeld het transport van patiënten tussen ziekenhuizen (interklinische transport), het vervoer van couveusebaby's (Critical Care-transport) en voor repatriëringsvluchten met medische begeleiding. De helikopters van de traumacentra in Nederland worden alleen ingezet voor traumazorg.

Heli met logos