... / ... / Mobiel Medisch Team / Geschiedenis van de MMT's in Nederland

Geschiedenis van de MMT's in Nederland

Het eerste Helicopter Emergency Medical Services-project (HEMS) in Nederland werd in Amsterdam uitgevoerd. In navolging hiervan startte de ANWB in samenwerking met het Erasmus MC op 1 augustus 1997 een proefperiode met een traumahelikopter.

De resultaten van deze proef waren zo gunstig dat de Ziekenfondsraad de minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport positief adviseerde over het instellen van traumacentra. De minister nam het advies over en in 1999 wees hij 10 traumacentra aan, waarvan 4 de beschikking kregen over een helikopter voor het vervoer van een MMT. De traumahelikopter was eerst alleen in daglicht inzetbaar. Sinds 2011 vliegen alle traumahelikopters 24 uur per dag.

Demonstraties & oefeningen
Het MMT kan zijn medewerking verlenen aan demonstraties en oefeningen wanneer een koppeling met de (medische) doelstellingen van het Traumacentrum Zuid West Nederland (ZWN) bestaat. Demonstraties met een 'entertainment' achtergrond worden niet gehonoreerd.

Alle afspraken voor de deelname aan een demonstratie of oefening worden onder voorwaarde van een 'no-show' reglement gemaakt. Indien het team een daadwerkelijke inzet heeft kunnen aan het niet verschijnen van het MMT geen rechten worden ontleend.

Oefening Exodus 2010

Hoe vraag ik een demonstratie of oefening aan?
Een aanvraag voor een bijdrage van het MMT aan een oefening of een demo betreft de inzet van:

 1. helikopter
 2. MMT-voertuig
 3. extra team (in bijzondere gevallen kan een extra MMT bestaande uit een arts en verpleegkundige (en piloot) per helikopter of MMT-voertuig, worden ingezet.)

De volgende (aanvraag)formulieren graag volledig invullen:

 • aanvraagformulier demonstratie of oefening
 • voorwaarden landing traumahelikopter
  benodigde informatie voor de aanvraag van een helikopterlanding

De aanvragen dienen in verband met de nodige vergunningen en voorbereiding tenminste 6 weken voor de geplande oefening of demonstratie te zijn aangeleverd bij de Basemanager.

De aanvraag wordt ter besluitvorming ingebracht in het teamoverleg.

Indien positief:
Verzorgt de provider (ANWB MAA) de bevestiging met voorwaarden waaronder de demo/oefening/inzet zou moeten plaatsvinden. De aanvrager dient deze voor akkoord te retourneren zorgt de provider (ANWB MAA) voor de verdere organisatie van de demo of oefening.

Kosten
De totale kosten die worden gemaakt voor een oefening of demonstratie worden bij de aanvrager in rekening gebracht. De kosten worden door middel van nacalculatie berekend, zoals:

 • Directe kosten helikopter / MMT-voertuig
 • Personele kosten
 • Materiaalverbruik
 • Overige bijkomende kosten (leges, landingsgelden, kosten voor vergunningen).
 • Voorbereidende werkzaamheden

Deze kosten zijn sterk afhankelijk van tijdstip en locatie. Graag maken wij een offerte voor u.

No Show reglement
Het No Show reglement betekent dat als het team niet beschikbaar is vanwege een reguliere inzet, zij niet aan het verzoek voor de demonstratie kan voldoen.

 1. Badge LL2Per helikopter
  Indien van de No Show-regel gebruik moet worden gemaakt, worden geen vliegkosten in rekening gebracht. Eventuele bijkomende kosten zoals leges, landingsgelden, kosten voor vergunningen enz. worden wel doorberekend.
 2. Per MMT-voertuig
  Indien van de No Show-regel gebruik moet worden gemaakt, worden geen kosten in rekening gebracht.

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met de Base Manager van LifeLiner 2, dhr. M. van den Berg, telefoon: 010-46 26 911 of 010-70 35 676.