ANWB MAA

De traumacentra huren de helikopter en de piloten in bij ANWB Medical Air Assistance BV. Deze organisatie zorgt er ook voor dat aan alle mogelijke voorwaarden om te kunnen vliegen worden voldaan.

Landelijke dekking
Samen met de omringende landen wordt een optimale dekking verzorgd. Dit betekent dat grensoverschrijdende MMT-inzetten in beide richtingen mogelijk zijn. Voor de regio bij Enschede en de punt van Limburg wordt gebruik gemaakt van een helikopter vanuit Duitsland.
De standplaatsen van de Nederlandse heli-MMT's zijn:

  • Amsterdam
  • Nijmegen
  • Groningen
  • Rotterdam

 

  Inzetgebied Mobiele Medische Teams