Stichting STOLA

Stichting Studenten Tropengeneeskunde en Ontwikkelingslanden (Stichting STOLA) is een studentenorganisatie binnen het Erasmus MC die zich bezighoudt met tropengeneeskunde en gezondheidszorg in ontwikkelingslanden.

STOLA is in 1972 opgericht door enkele artsen van het Erasmus MC onder de naam Stichting Stages in Ontwikkelingslanden. Zij vonden dat er te weinig mogelijkheden waren voor de Rotterdamse geneeskunde student om te leren over tropengeneeskunde en waren ervan overtuigd dat de beste manier om dit te doen is de studenten naar de tropen te sturen voor een stage. Sinds 1972 heeft de Stichting zich verder ontwikkeld en is een constante factor geworden binnen het EMC. STOLA heeft zich breder georiënteerd en organiseert sindsdien veel meer activiteiten dan alleen stages naar de tropen. Daarom werd in 2017 onder leiding van het 45ste bestuur een naamswijziging doorgevoerd die de bredere aard van de stichting beter zou omschrijven. Sinds 2017 heet de Stichting daarom Stichting Studenten Tropengeneeskunde en Ontwikkelingslanden, en zal bekend blijven onder het acroniem Stichting STOLA.
Het doel van de stichting is het interesseren van studenten voor en het betrekken bij de gezondheidszorg in ontwikkelingslanden en de daaraan gerelateerde problemen. Tegenwoordig is gezondheidszorg een zaak van internationale samenwerking en het uitwisselen van kennis tussen verschillende landen. Daarom is het nuttig medisch studenten al vroeg kennis te laten maken met de gezondheidszorg in een ander land en cultuur dan hun eigen.

Keuzeonderzoek en coschappen in het buitenland
Stichting STOLA organiseert en begeleidt vanuit hun Going Abroad commissie studenten bij het regelen van een masteronderzoek of coschappen in ontwikkelingslanden. Onderwerpen van deze onderzoeken en coschappen sluiten vaak aan bij een gezondheidsprobleem in de regio, zodat het helpen van de plaatselijke bevolking centraal staat. De stichting heeft persoonlijk contact met artsen en ziekenhuizen in ontwikkelingslanden, waardoor de studenten naar een betrouwbaar adres in het buitenland kunnen. De rol van de stichting sluit aan bij de persoonlijke behoefte van de desbetreffende student en varieert van het leggen van het eerste contact, tot het uitzoeken omtrent visum en tot het vinden van huisvesting. Stichting STOLA fungeert daarbij als aanspreekpunt voor de studenten en helpt en assisteert waar nodig. Het aanbod van plekken om onderzoek te doen of een coschap te lopen varieert steeds, neem bij interesse een kijkje op onze website Stichting STOLA

Logo-Tropencursus-stolaTropencursus
Stichting STOLA organiseert twee keer per jaar de tropencursus met een divers programma. De cursus geeft de studenten een globaal beeld van de ontwikkelingsproblematiek en ontwikkelingssamenwerking, zowel op politiek, economisch als cultureel niveau. De cursus bestaat uit negen lezingen en één workshop waarin allerlei onderwerpen als corruptie, schuldenproblematiek, noodhulp & management en Primary Health Care aan bod komen. De tropencursus is bedoeld voor iedereen die goed voorbereid op reis wil gaan naar een tropisch en/of ontwikkelingsland. Ter afsluiting van de cursus schrijft elke deelnemer een essay over een zelfgekozen onderwerp binnen het kader van de cursus.
Alle geneeskundestudenten aan het Erasmus MC kunnen zich inschrijven voor de Tropencursus. Het maximale aantal deelnemers is 35. Omdat er jaarlijks meer aanmeldingen zijn dan dat er mensen toegelaten kunnen worden, wordt een selectie toegepast aan de hand van motivatiebrieven.

Overige commissies
Naast de Going Abroad commissie en de Tropencursus commissie heeft Stichting STOLA nog enkele andere commissies. Twee tot drie keer per jaar organiseert de STOLA Experience commissie een avond met lezingen en workshops in thema's gerelateerd aan ontwikkelingssamenwerking en internationalisering. Daarnaast worden het hele jaar door projecten georganiseerd door de Charity commissie om geld op te halen voor een goed doel. Ook houdt de promotiecommissie van Stichting STOLA zich bezig met de communicatie over alle activiteiten door middel van de posters, website en overig promotiemateriaal.

Meer informatie
Stichting STOLA bestaat uit zo'n 30 actieve leden, die afkomstig zijn uit alle jaarlagen van de bachelor en master. Eenmaal per 6 weken is er een algemene deelnemersvergadering en geregeld zijn er leuke activiteiten voor de leden zelf. Het is altijd gezellig en iedereen kan zijn of haar talenten ontwikkelen in een van de commissies! Voor meer informatie kijk op onze website en studenten die lid willen worden zijn van harte welkom om contact op te nemen via email of langs te komen in 't Hok.

Naam: Stichting Studenten Tropengeneeskunde en Ontwikkelingslanden (STOLA)
E-mail: stichtingstola@erasmusmc.nl
Website: www.stichtingstola.nl
Bestuurskamer: Fg 2.17a (Onderwijscentrum)