IFMSA

IFMSA-R logoThe International Federation of Medical Students' Associations-Rotterdam (IFMSA-Rotterdam) is een stichting die zich richt op de bewustwording en verbetering van global health in de samenleving en op persoonlijke ontwikkeling van medisch studenten.

Zo organiseren wij lessen, projecten, lezingen, workshops en congressen waarin studenten de samenleving voorlichten over en bewust maken van seksuele gezondheid, vluchtelingen en mensenrechten, public health en medisch onderwijs. Ook draagt IFMSA-Rotterdam op meerdere vlakken bij aan internationalisering. Zo organiseren wij stages, nemen we deel aan verschillende internationaliseringsoverlegorganen binnen het Erasmus MC en geven wij studenten de kans om internationale bijeenkomsten bij te wonen.

IFMSA-Rotterdam is daarnaast onderdeel van de Nederlandse overkoepelende vereniging IFMSA-NL. Zij is vertegenwoordigd op alle acht medische faculteiten van Nederland en heeft ruim 800 actieve leden, die samen ongeveer 7200 studenten bereiken. IFMSA-NL stelt de studenten in haar netwerk in staat hun kennis en vaardigheden te benutten, te vergroten en te delen door middel van projecten en trainingen.

Wil je meer informatie? Stuur een e-mail naar rotterdam@ifmsa.nl, neem een kijkje op onze Facebook of kom langs in ons kantoor, Fg-217a!