ASAP

ASAP logoAdvanced Student Anesthesiology Project (ASAP)
Wil je meer weten van de anesthesiologie maar heb je niet de ambitie om anesthesioloog te worden…?  Ongeveer 60% van alle ziekenhuisopnames betreft een chirurgische behandeling. Veel artsen komen in hun beroepsuitoefening, vroeg of laat, direct of indirect, in aanraking met de anesthesiologie. Zo vallen bijvoorbeeld de bestrijding van (chronische) pijn en de preoperatieve screening ook onder de anesthesiologie.

Het extracurriculaire onderwijs van ASAP is bedoeld voor studenten geneeskunde  vanaf jaar 3 en met name coassistenten, die  niet van plan zijn om anesthesioloog te worden en die  niet de minor of het keuze-onderwijs Anesthesiologie en Intensive Care hebben gevolgd. Het onderwijs is bedoeld voor diegenen die meer anesthesiologische basiskennis willen opdoen voor hun toekomstige werkactiviteiten als coassistent en als arts
In 4 colleges van 2 uur zal dr. M. Klimek van de afdeling anesthesiologie van het Erasmus MC verschillende onderwerpen behandelen. De cursus zal worden afgesloten met een kennistoets en bij goed gevolg ontvangen de deelnemers een certificaat.
Onderwerpen die aan bod komen zijn:

  • Sedatie en anesthesie
  • Systemische analgesie
  • Lokale anesthesie
  • Infuus- en vochtbeleid
       

ASAP start circa 2 keer per jaar. Houd sin-online in de gaten voor de inschrijving!