... / ... / ... / Lopend onderzoek / Vasculaire cognitieve aandoeningen

Vasculaire cognitieve aandoeningen

Bijna de helft van de patiënten die een beroerte hebben gehad houdt last van problemen met het geheugen en de alledaagse gewone handelingen, b.v. wassen, aankleden en eten.

Het Erasmus Stroke Center werkt nauw samen met het Alzheimer Centrum Zuidwest Nederland bij het opsporen van die zogenaamde cognitieve problemen bij patiënten met een beroerte, en bij de behandeling ervan.

Onderzoek effect gezondere leefstijl
Zo wordt onderzocht welke patiënten met een beroerte vooral risico lopen voor cognitieve problemen. Ook wordt onderzocht of een gezondere leefstijl, zoals veel bewegen en gezond eten, het risico van blijvende cognitieve problemen kleiner maakt. Tenslotte zullen nieuwe medicijnen die ontwikkeld worden voor de ziekte van Alzheimer ook bij deze patiënten worden onderzocht. Want ook bij de ziekte van Alzheimer spelen bloedvaten een grote rol. Zo kunnen we de kennis die wordt opgedaan bij de ene ziekte goed kunnen gebruiken bij de andere.