... / ... / ... / Lopend onderzoek / Revalidatie

Revalidatie

Na de acute behandeling volgt vaak een lange periode van revalideren, een belangrijk onderwerp voor onderzoek.

Afasie
In het Erasmus Stroke Center is afasie het belangrijkste onderwerp van wetenschappelijk onderzoek. Afasie is een stoornis van het spreken en de taal. Het komt bij eenderde van de patiënten met een beroerte voor en is een heel belangrijke oorzaak van invaliditeit bij deze patiënten. Dat is niet verwonderlijk, want een goede communicatie is voor iedereen van levensbelang.

Rotterdam Afasie Therapie (RATS) studies
In ons onderzoek richten we ons allereerst op de beste behandeling van afasie. Overal ter wereld, en ook in Nederland, worden de patiënten behandeld met logopedie. Toch is er nog veel onduidelijk over welke therapie precies gegeven moet worden, wanneer die moet worden gestart en hoe intensief hij moet zijn. In het Erasmus Stroke Center zijn de afgelopen jaren onderzoeken gedaan, de Rotterdam Afasie Therapie (RATS) studies. De resultaten daarvan hebben de behandeling van patiënten met afasie door beroerte duidelijk verbeterd. In 2016 hopen we de resultaten te kunnen presenteren van het grootste onderzoek tot nu toe, bij 150 Nederlandse patiënten.

Functionele MRI
In het Erasmus Stroke Center doen de radiologen en neurologen samen onderzoek met zogenaamde functionele MRI. Met dat onderzoek kan op de scan zichtbaar worden welke delen van de hersenen actief zijn als de patiënt b.v. praat of zijn vingers beweegt. Met dat onderzoek kunnen we goed onderzoeken welke delen van de hersenen niet meer functioneren bij een patiënt met afasie en ook hoe andere delen van de hersenen dat opvangen. Dat leidt weer tot nieuwe inzichten voor de beste behandeling.