... / ... / ... / Lopend onderzoek / Acuut herseninfarct

Acuut herseninfarct

Per minuut verliest een patiënt met een herseninfarct gemiddeld 1,9 miljoen hersencellen. Nieuwe behandelingen moeten veilig, maar vooral effectief en snel toepasbaar zijn.

In het Erasmus MC werken we samen met enkele andere grote klinieken (AMC, LUMC) om de behandeling met  stolseloplossende medicijnen via een ader nog effectiever te maken. Zo onderzoeken we nu of we door snellere controle van de bloeddruk complicaties kunnen voorkomen en de behandeling met stolseloplossende medicijnen kunnen  verbeteren (TRUTH onderzoek).

Nu we hebben ontdekt dat de behandeling met verwijderbare stents van patiënten met herseninfarct en een afsluiting van een grote slagader in het hoofd goed werkt, wordt deze steeds vaker toegepast. In een registratie-studie houden we nu door het hele land bij hoe de resultaten in de praktijk zijn: de MR CLEAN registry.

Van alle behandelde patiënten verzamelen we de stolsels die 'gevangen" zijn met de verwijderbare stent. Grondige analyse van de histologiche en biochemische samenstelling van deze stolsels levert  weer aanknopingspunten op om de huidige behandeling te verbeteren. We verwachten begin 2016  een volgend onderzoek naar snellere en betere methoden voor trombectomie te  kunnen starten (MR CLEAN 2).

In Europees verband onderzoeken we of oudere patiënten met een herseninfarct baat hebben bij medicijnen, waarmee complicaties zoals koorts en longontstekingen kunnen worden voorkomen: de PRECIOUS studie.
Een heel praktisch onderzoek is de PYTHIA studie: we trainen verpleegkundigen om de neurologische verschijnselen van de patiënt systematische te beoordelen, zodat ze beter kunnen voorspellen en inspelen op de verwachte zorgbehoefte in de nabije toekomst.