... / ... / ... / ... / Pyhtia-trial / Studie opzet en populatie

Studie opzet en populatie

Studie opzet
Pythia is een validatie onderzoek van een multivariabel prognostisch model, gevalideerd op een prospectieve cohort studie.

Populatie
1000 patiënten met een acuut herseninfarct die binnen 24 uur na het ontstaan van de klachten worden opgenomen op de stroke unit. De studie begint in het Erasmus MC en zal daarna uitgebreid worden naar andere ziekenhuizen binnen de Rotterdam Stroke Service.