... / ... / ... / ... / Pyhtia-trial / Achtergrond informatie en doel

Achtergrond informatie en doel

Een beroerte is een invaliderende aandoening. Het is belangrijk om zo snel mogelijk na een beroerte te gaan revalideren voor verder herstel. De opname duur in het ziekenhuis zou daarom zo kort mogelijk moeten zijn. Het plannen van de juiste ontslagbestemming zou indien mogelijk al op de eerste dag na opname moeten plaatsvinden.
Het probleem is dat het moeilijk is om een ontslagbestemming te bepalen. Dit komt omdat de uitkomst na een beroerte onzeker is en moeilijk in te schatten is. Daarnaast spelen ook sociale en persoonlijke omstandigheden van een patiënt een rol. Vertraagde beslissingen over nazorg zorgen voor een verlengde opname in het ziekenhuis.
De oplossing hiervoor zou een vroege voorspelling kunnen zijn van uitval en de mate van afhankelijkheid. Gevalideerde en nauwkeurige voorspellingen van de functionele uitkomst na een beroerte kunnen het plannen van de juiste ontslagbestemming makkelijker maken.
Het doel van deze studie is om een gevalideerd voorspellingsmodel te evalueren om de functionele uitkomst na een beroerte te voorspellen door de verpleging op de stroke unit. Helpt een precieze voorspelling van een uitkomst na een beroerte om de werkprocessen te verbeteren?