Revalidatie

Na een herseninfarct of hersenbloeding is het herstel niet altijd volledig. Teams van revalidatie-artsen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten en andere specialisten kunnen u helpen om zoveel mogelijk functie terug te krijgen, en waar nodig met aanpassingen zo zelfstandig mogelijk weer door het leven te gaan.

Dat kans soms op de polikliniek revalidatie, maar soms is ook een verblijf in een revalidatiecentrum of verpleeghuis strokenit met revalidatie nodig. Soms is het nodig om naar een aangepaste woning of verpleeg of verzorginshuis te verhuizen, maar het streven is om iedereen - zonodig met hulp - in zijn eigen woonomgeving terug te laten keren.

Rotterdam Stroke Service
De Rotterdam Stroke Service verbindt ziekenhuizen, verpleeghuizen met stroke unit, revalidatieinstellingen en thuiszorg met elkaar om optimale op de persoon toegesneden zorg te leveren. Het Erasmus MC Stroke Center is ook verbonden aan de Rotterdam Stroke Service.

VSU: verpleeghuis Stroke unit
De verpleeghuistroke units zijn gevestigd in de geriatrische revalidatie inrichtingen en verpleeghuizen die zijn aangesloten bij de Rotterdam Stroke Service. Kijk op de site voor een lijst van aangesloten centra.

Revalidatiecentrum
De revalidatiecentra in Nederland zijn gericht op intensieve revalidatie bij patiënten met complexe problematiek. Patiënten die in Revalidatiecentrum Rijndam worden opgenomen zijn in het algemeen wat jonger, en kunnen een hoge intensiteit en tempo van revalideren aan. Kijk voor meer informatie op de site van Rijndam.

Thuis
Als het maar even kan proberen we de patiënt direct - of via een kort revalidatietraject - weer terug te laten keren naar huis, de eigen leefomgeving. Vaak is hulp van de thuiszorg nodig, verpleegkundige of huishoudelijke hulp. Voordat u de afdeling verlaat hebben we dat voor u geregeld. Ook als u thuis bent laten we u niet meteen weer los. Als u bent opgenomen geweest met een herseninfarct of hersenbloeding zien we u na enkele weken weer op de polikliniek weer terug. We kijken of het goed met u gaat, controleren bloeddruk en medicijnen. Na 3 maanden volgt nog een laatste check.

De thuiszorg zal in samenwerking met ons patiënten in de stad Rotterdam in het begin al na enkele weken en maanden, maar ook nog na 1 en 2 jaar benaderen om te kijken of zij zich goed redden of hulp nodig hebben. Deze service wordt door Thuiszorg Rotterdam, maar binnenkort door alle thuiszorgorganisaties in Rotterdam en omgeving geleverd.