Eerste opvang

Bij een hersenbloeding en herseninfarct telt iedere minuut. Een snelle  diagnose en behandeling kan  het verschil maken tussen een leven met of zonder ernstige handicap.

Een herseninfarct doet geen pijn, een hersenbloeding geeft hele lelijke hoofdpijn. Toch,  als je een acute beroerte hebt duurt het vaak even voordat het tot je doordringt dat er iets heel erg mis is. Bij een herseninfarct verlies je per minuut gemiddeld 1,9 miljoen hersencellen, en neemt de kans op herstel steeds verder af. Ook bij een hersenbloeding of hersenvliesbloeding is het heel belangrijk dat je zo snel mogelijk in het ziekenhuis bent en wordt behandeld. Daarvoor is de FAST  (MAST) test ontwikkeld. Met deze test die iedereen kan doen, check je of iemand die onwel is geworden, misschien een beroerte heeft. Je kijkt naar Mond, Arm en Spraak, daarnaast kijk je naar de Tijd. Kun je binnen 6 uur in het zieken zijn dan is de allergrootste spoed aangewezen!  De huisartsenposten, huisartsen en 112-meldposten weten wat ze moeten doen als een mogelijke beroerte wordt gemeld. Zo snel mogelijk naar het ziekenhuis!

Herken beroerte-bel112
In de ambulance worden gegevens opgenomen en die worden al doorgegeven aan de Spoedeisende Hulp van het Stroke Center. Op de S E H wordt je opgevangen door een team van verpleegkundigen en artsen. Het is de bedoeling dat zo snel mogelijk de verschijnselen in kaart worden gebracht, een CT scan wordt gemaakt en zo nodig medicijnen worden toegediend. ambulanceMinstens de helft van de keren lukt dat binnen 20 minuten, soms duurt het iets langer. Als een acute behandeling niet mogelijk of nodig is, doen we natuurlijk iets rustiger aan en is er ook meer gelegenheid voor uitleg en antwoord op vragen.  Als dit allemaal gedaan is word je opgenomen op de verpleegafdeling. Dat kan de high care, medium care of soms de intensive care zijn. Op iedere afdeling wordt u opgevangen door een team van speciaal opgeleide, aardige verpleegkundigen en persoonlijk, maar ook kundig verder behandeld.

De verblijfsduur  op de afdeling is kort omdat we bij herstel snel ontslaan, en door goede samenwerking met revalidatie instellingen binnen de Rotterdam Stroke Service  snel een vervolgbehandeling kunnen inzetten.