... / ... / ... / Behandeling / Craniotomie

Craniotomie

Als een bloeding of een herseninfarct door zwelling zoveel ruimte inneemt dat de patient het bewustzijn verliest en voor het leven moet worden gevreesd kan een operatie, waarbij de schedel wordt geopend en ruimte wordt gemaakt voor de hersenen levensreddend zijn.

De beslissing om tot een dergelijk ingreep over te gaan wordt altijd snel in teamverband en in samenspraak met de naastbestaanden genomen.