... / ... / ... / Behandeling / Coiling van een hersen aneurysma

Coiling van een hersen aneurysma

Wat is coiling?
Een coiling is een behandeling met coils, dat zijn draadjes van metaal. Deze draadjes hebben verschillende afmetingen en hebben van zichzelf de neiging op te krullen. Bij een coiling wordt een zwakke plek in een bloedvat, ook wel aneurysma genoemd, via de lies behandeld door het aneurysma op te vullen met coils. Hierbij wordt via de lies een klein slangetje, een katheter, in het aneurysma gebracht. Door deze katheter kunnen de coils in het aneurysma gebracht worden. Uiteindelijk kan op deze wijze het aneurysma zo gevuld worden met coils dat er geen bloed meer in kan komen en het aneurysma dus ook niet meer kan gaan bloeden.

Coiling

Wanneer wordt er gekozen voor een coiling?
Deze methode wordt meestal gebruikt bij een hersenbloeding van het subarachnoïdale type. Bij deze bloeding, die wel afgekort wordt als SAB, is meestal sprake van een aneurysma van slagaders van de hersenen. Hierbij kan de druk in de hersenen zo hoog worden dat de patiënt in een coma kan raken of komt te overlijden. Het is dus van belang dat het aneurysma niet nog keer kan bloeden. Dit kan voorkomen worden door middel van een hersenoperatie of een coiling. Het merendeel van de aneurysmata wordt tegenwoordig behandeld met een coiling.

Wat zijn de risico's van een coiling?
Zoals aan elke ingreep in het lichaam zitten er ook risico's vast aan een coiling. Het belangrijkste risico van coiling is dat door de katheter en een draadje in de bloedvaten een stolsel gevormd wordt. Daarnaast kan de wand van het bloedvat beschadigd worden waardoor er ook stolsels kunnen losschieten. Als dit gebeurt in de hals of de hersenen kunnen ze doorschieten naar kleinere vaatjes in de hersenen en daar een herseninfarct veroorzaken. Om dit te voorkomen worden er meestal bloedverdunners gegeven tijdens de behandeling. Daarnaast is er een risico dat er een nieuwe bloeding wordt veroorzaakt. In het ergste geval kan deze bloeding overlijden tot gevolg hebben. Tot slot zijn er nog complicaties mogelijk waarbij meestal geen blijvende schade optreedt zoals bijvoorbeeld een nabloeding in de lies.