... / ... / ... / Behandeling / Clipping

Clipping

Hoe kun je een aneurysma behandelen?
Om te voorkomen dat het aneurysma (nogmaals) gaat bloeden, zal ervoor moeten worden gezorgd dat er geen bloed meer in kan stromen. Dit kan op twee manieren: door van buitenaf een soort knijpertje ('clip') op het aneurysma te zetten en het daarmee dicht te knijpen (clippen), of door van binnenuit het aneurysma op te vullen met metalen draadjes ('coils') zodat het vol zit en er geen bloed meer bij kan (coilen).

Hoe verloopt de operatie, de 'clipping'-procedure?
Om de clip op het aneurysma te plaatsen, moet de neurochirurg met behulp van de microscoop het bloedvat opzoeken. Hiertoe dient de schedel te worden geopend. Dit gebeurt onder algehele narcose. De chirurg maakt daarbij een boogvormig litteken achter de haargrens aan de kant van het aneurysma. Hij legt zo een deel van de schedel bloot, waar hij dan een klein luikje in kan maken. Het hersenvlies wordt vervolgens opengeknipt waarna de hersenen zichtbaar worden. Door voorzichtig ruimte te maken aan de onderkant van de hersenen kan het aneurysma worden gevonden zonder de hersenen te beschadigen. De chirurg zal het aneurysma zo goed mogelijk vrijleggen zodat hij precies kan zien hoe hij de clip(s) moet plaatsen. De clip moet het aneurysma helemaal dichtknijpen maar alle bloedvaatjes eromheen open laten. Als dit is gelukt, is de operatie zo goed als klaar. Het hersenvlies wordt waterdicht gesloten om lekkage van hersenvocht te voorkomen en het luikje dat uit de schedel is gehaald wordt weer terug geplaatst en vastgezet. Ten slotte wordt de huid gehecht.

Na de operatie?
Als de patiënt werd geopereerd omdat het aneurysma gebarsten was, kan aan deze bloeding zelf niets worden gedaan bij de operatie. De hoofdpijn verandert niet door de operatie en moet geleidelijk in één à twee weken wegebben. Ook moet de patiënt nog worden geobserveerd om te zien of er andere nadelige gevolgen van de bloeding zijn.

Als de patiënt goed van de operatie (en eventueel de bloeding) is hersteld zal deze uit het ziekenhuis worden ontslagen. Na één à twee weken mogen de hechtingen worden verwijderd. Er volgt daarna nog een bloedvatonderzoek om te controleren of de clip het aneurysma volledig afsluit. In de regel zal een chirurgisch volledig afgesloten aneurysma niet meer terugkomen en/of een bloeding geven.

Bij een operatie bestaat uiteraard de kans op complicaties. Ernstige complicaties leiden tot blijvend letsel of zelfs overlijden. Dit kan bijvoorbeeld door onbedoelde schade aan het hersenweefsel, het onbedoeld afsluiten van bloedvaatjes van de hersenen of door een nabloeding. De kans op een dergelijke ernstige complicatie is doorgaans gelukkig klein. Bij milde complicaties kan gedacht worden aan een probleem met de wondgenezing of bijvoorbeeld lekkage van hersenvocht. Deze problemen genezen doorgaans zonder blijvende problemen. Het is belangrijk dat de patiënt en/of de naaste familie zich vóór de operatie goed door de neurochirurg laat informeren over deze risico's.