... / ... / Over ons centrum / Steun ons centrum

Steun ons centrum

Elk jaar worden ongeveer 30.000 patiënten in Nederland met een beroerte in het ziekenhuis opgenomen. De incidentie van beroerte neemt toe met de leeftijd. Door de vergrijzing zal daarom het totaal aantal patiënten per jaar met een beroerte de komende jaren nog verder toenemen.

Veel patiënten hebben na een beroerte neurologische uitval (bijvoorbeeld verlammingsverschijnselen of niet kunnen spreken). Ook patiënten zonder duidelijk zichtbare uitval houden vaak lang klachten zoals ernstige vermoeidheid en aandachts- en concentratiestoornissen.

Snelle actie kan er voor zorgen dat de gevolgen van een beroerte minder ernstig zijn. Het is daarom belangrijk dat iedereen de verschijnselen van een beroerte kan herkennen en dan onmiddellijk 112 belt. Tijdverlies is hersenverlies. Recent is de MR CLEAN studie, die in het Erasmus MC Stroke Center gecoördineerd werd, afgerond. Deze studie heeft aangetoond dat als een stolsel in een bloedvat in de hersenen zo snel mogelijk wordt verwijderd met een katheter de patiënt veel minder vaak gehandicapt blijft. De verdere ontwikkeling van deze nieuwe, revolutionaire behandeling vereist nog veel verder onderzoek. Heel belangrijk is dat we ook zelf de kans op een beroerte kunnen verkleinen, bijvoorbeeld door het tijdig opsporen en behandelen van een hoge bloeddruk en door een gezonde levensstijl.

Het Erasmus MC Stroke Center voelt zich verantwoordelijk voor de gezondheid van de bevolking in de Rotterdamse stadsregio en doet veel onderzoek naar zowel het voorkomen (preventie) als naar de behandeling van beroerte. Voor dit innovatieve onderzoek is veel geld nodig. De overheid stelt steeds minder geld voor onderzoek beschikbaar. Daarom vraagt het Erasmus MC Stroke Center voor dit onderzoek extra steun.

Donaties kunt u overmaken naar girorekening 2995 onder vermelding van 'Erasmus MC Stroke Center', t.n.v.:
Stichting Erasmus MC Vriendenfonds
's Gravendijkwal 230
3015 CE ROTTERDAM