... / ... / Onderwijs en Opleiding / Medische Specialisten

Medische Specialisten

In het Eramus MC stroke centrum kunnen medisch specialisten zich na hun opleiding verder bekwamen in neurovasculaire ziekten.

Deze verdieping vindt plaats in een fellowship programma waaraan de verschillende afdelingen bijdragen.

  • De afdeling Neuroloog biedt een opleiding tot vasculair neuroloog.
  • De afdeling Neurochirurgie biedt een opleiding tot vasculair neurochirurg.
  • De afdeling Radiologie biedt een opleiding tot neuroradioloog of interventie neuroradioloog.
       

Daarnaaast zijn er bijscholingsactiviteiten

  • Cursorisch onderwijs: Zowel lokaal, nationaal als internationaal worden bijscholing gevolgd.
  • Refereerbijeenkomsten. Met collega's uit het Erasmus MC worden de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van neurovasculaire ziekten besproken.