... / ... / Onderwijs en Opleiding / Geneeskunde studenten

Geneeskunde studenten

Aan het Erasmus MC volgen studenten de opleiding Geneeskunde waarbij ze breed worden opgeleid tot basisarts.

In de opleiding wordt door medisch specialisten van het Erasmus MC Stroke Centrum onderwijs gegeven over neurovasculaire aandoeningen.
Tijdens dit onderwijs wordt aandacht gegeven aan de anatomie van de bloedvaten, de pathologie, de symptomen, het stellen van de diagnose en de beschikbare behandelingen van neurovasculaire ziekten.

  • In het eerste jaar een middag over neurovasculaire ziekten.
  • In het tweede jaar twee dagen tijdens het keuze onderwijs van de cardiovasculaire research school (COEUR).
  • In het derde jaar een week onderwijs tijdens het blok "Dysfuncties van hersenen en zintuigen".
  • In het vierde jaar wordt een neurovasculair symposium verzorgd.
  • Een week coschap op de afdeling Radiologie.
  • Vijf weken coschap op de afdeling Neurologie/Neurochirurgie.
  • Drie weken keuze coschap op een van de afdelingen.
  • Twaalf weken oudste coschap op een van de afdelingen.
  • Twintig weken keuze-onderzoek bij een van senior onderzoekers van het Stroke Center