... / ... / Onderwijs en Opleiding / Arts in opleiding tot specialist

Arts in opleiding tot specialist

Het Erasmus MC leidt artsen op tot medisch specialist.

Deze artsen in opleiding tot neuroloog, neurochirurg en radioloog zijn een deel van hun opleiding werkzaam in het stroke centrum. Hierbij wordt kennis opgedaan in de diagnostiek en behandeling van patiënten met neurovasculaire afwijkingen.

 • Polikliniek en Opnameafdeling: Artsen leren om patiënten met neurovasculaire aandoeningen te onderzoeken, vervolgonderzoek aan te vragen, een diagnose te stellen en samen met de patiënt een behandelplan op te stellen.
     
 • Operatiekamer: Artsen leren welke operatieve mogelijkheden er zijn voor patiënten met neurovasculaire aandoeningen. De artsen van de afdeling Neurochirurgie leren onder supervisie van een medisch specialist deze operaties zelf uit te voeren.
     
 • Intensieve Care: Ernstig zieke patiënten en patiënten na een operatie of neurointerventie worden opgenomen op de Intensieve Care. De artsen leren de opvang en behandeling van deze patiënten.
     
 • Diagnostische Neuroradiologie: Artsen leren hier hoe radiologische onderzoeken worden uitgevoerd en hoe ze CT en MRI beelden moeten analyseren om te komen tot een diagnose.
     
 • Interventieneuroradiologie: Artsen leren welke behandelmogelijkheden er zijn voor neurovasculaire aandoeningen. Wekelijks worden nieuwe patiënten besproken in een multidisciplinair overleg met alle betrokken specialisten. Een aantal artsen leren onder supervisie van een medisch specialist deze behandeling zelf uit te voeren.
    
 • Cursorisch onderwijs: Zowel lokaal, nationaal als internationaal worden bijscholing gevolgd.
    
 • Refereerbijeenkomsten. Met collega's uit het Erasmus MC worden de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van neurovasculaire ziekten besproken.
     
 • Introductiecursus Spoedeisende hulp: Artsen leren wat ze moeten doen bij de acute opvang en behandeling van patiënten met een beroerte.