... / ... / Neurovasculaire aandoeningen / Vaatmalformaties

Vaatmalformaties

Vasculaire malformaties zijn vaatmisvormingen. Ze kunnen overal aanwezig zijn, dus ook in het hoofd of de hersenen. Ze zijn gelukkig zeldzaam. Ze kunnen verworven zijn tijdens het leven, door bijvoorbeeld een trauma en ze kunnen (in aanleg) al aanwezig zijn.

Soms veranderen ze tijdens het leven en worden groter. Sommigen gaan bloeden, anderen veroorzaken epilepsie of andere hinderlijke verschijnselen, zoals hoofdpijn dubbelzien, of oorsuizen.

Het risico op bloeding of deze verschijnselen kunnen aanleiding zijn om de vasculaire malformatie te behandelen. Omdat het om patiënten gaat met geen tot relatief milde verschijnselen, is het van groot belang om een goede afweging te maken tussen het risico van de ingreep en de gezondheidswinst die deze oplevert. Goede uitleg en begeleiding, en persoonlijke gesprekken zijn daarom een voorwaarde. Dat doen we in het Erasmus MC Stroke Center.

De belangrijkste vasculaire malformaties zijn: het aneurysma, de arterioveneuze malformatie, de durale fistel, het cavernoom. Een aneurysma is een verwijding van een slagader. Een aneurysma bevindt zich vaak aan de basis van de hersenen. Aneurysmata komen voor bij meer dan 2% van de bevolking en zijn vaak slechts enkele mm groot. Meestal geven ze geen symptomen, tot ze bloeden. De kans op bloeding hangt van van de grootte en de lokalisatie en is bij kleine aneurysmata minder dan 1% per jaar, maar kan veel groter zijn. Soms is er een hele lichte bloeding, die kortduren acute hoofdpijn geeft, dat wordt wel een warning leak genoemd. Elke acute hoofdpijn is daarom reden om naar een arts te gaan.

Een arterioveneuze malformatie  (AVM) is een abnormaal aangelegde verbinding tussen slagaders en aders in het hoofd. De vaten zijn niet altijd goed van kwaliteit en er zijn soms uitstulpingen en verwijdingen te zien. De bloedstroom is meestal hoog in dit soort vaten, mede hierdoor zullen zij gemakkelijk. AVMs zijn veel zeldzamer dan aneurysmata.

Cavernomen zijn kleine vaatmalformaties die eigenlijk bestaan uit verwijding van een ader. Zij worden ook wel caverneuze hemangiomen genoemd. Zij kunnen bloeden, maar de complicaties zijn meestal gering. De behandeling is meestal niet nodig.  Als een cavernoom herhaald bloedt, is de behandeling altijd neurochirurgisch. Radiotherapie en katheter-behandeling helpt niet.